Zespół Szkół Zawodowych Rzemiosła oferuje 22 kierunki kształcenia.

Zapewniamy solidną naukę, praktykę w renomowanych firmach, pewną przyszłość na rynku pracy, stypendium socjalne i naukowe.

Wybierz zawód dla Siebie.

 

 • strona główna - pracownie
 • strona główna - program
 • strona główna - książki
 • strona główna - praktyki

Drodzy Uczniowie, Rodzice, Pracodawcy i sympatycy Naszej szkoły.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzę, aby ten czas upłynął w spokoju, radości i był pełen rodzinnej bliskości, szczególnie w tak trudnym dla nas wszystkich czasie.
Niech te Święta wypełni nadzieja i wiara w lepsze jutro a nadchodzący rok 2021 był pełen nowych szans i spełnionych marzeń.
„A nadzieja znów wstąpi w nas, nieobecnych pojawią się cienie.
Uwierzymy kolejny raz w jeszcze jedno Boże Narodzenie”.

 Dużo zdrowia i Wesołych Świąt.

Dyrektor Szkoły  mgr Ireneusz Springer oraz
Starszy Cechu Rzemiosł Różnych  Piotr Jóźwiak

Społeczność Zespołu Szkół Zawodowych Rzemiosła z okazji Świąt Bożego Narodzenia zaangażowała się w zbiórkę upominków dla podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku. Zebrane prezenty zostały złożone dziś na ręce dyrektora placówki Andrzeja Marczewskiego.

- W imieniu społeczności szkolnej przygotowaliśmy dla podopiecznych DPS w Ludzisku choinkowe ozdoby i słodkości, które na pewno będą smakowały podczas tegorocznych Świąt Bożego Narodzenia. Chciałbym aby przekazane dary uświetniły tegoroczne święta. Chodzi też o wymianę doświadczeń między pokoleniami i wsparcie dla osób starszych czy też upośledzonych - podkreślił podczas przekazania upominków dyrektor Zespołu Szkół Rzemiosła w Inowrocławiu Ireneusz Springer.

Niezwykle pomocna w ich zbiórce była fundacja "Rzemieślnik", która działa przy Cechu Rzemiosł Różnych. Wsparła ona finansowo akcję.

- Bardzo dziękuję społeczności Zespołu Szkół Rzemiosła w Inowrocławiu za pamięć o tych, którzy często przy stole siadają samotni. Jako pracownicy DPS stanowimy rodzinę. W naszym DPS podopieczni są często osobami upośledzonymi. Są to jednak osoby, które czują, które mają swoje potrzeby. To budujące, że pamiętacie o takich osobach w społeczeństwie - zaznaczył dyrektor Andrzej Marczewski.

Podczas przekazania upominków okolicznościową pamiątkę otrzymała Szkoła Rzemiosła. Wychowankowie placówki w Ludzisku biorą bowiem aktywny udział w warsztatach plastycznych i rzemieślniczych. Podzielili się jedną ze swoich prac.

W trakcie spotkania w Szkole Rzemiosła dyrektorzy obu placówek wyrazili chęć dalszego - wspólnego działania. Po okresie pandemii obie instytucje zadeklarowały wzajemną chęć podtrzymywania współpracy.

W ramach świątecznego wsparcia dla DPS Zespół Szkół Zawodowych Rzemiosła przygotował także krótki występ artystyczny z kolędami dedykowany podopiecznym janikowskiego DPS. Live z tego wydarzenia jest dostępny na naszej stronie internetowej.

Zespół Szkół Rzemiosła w Inowrocławiu przygotował występ artystyczny dedykowany podopiecznym DPS w Ludzisku.
17 grudnia społeczność inowrocławskiej Szkoły Rzemiosła przekazała na ręce dyrektora DPS w Ludzisku Andrzeja Marczewskiego pamiątkowe upominki i słodkości dla podopiecznych placówki. Oprócz tego dla podopiecznych placówki zaśpiewano polskie kolędy. Wokalu użyczyła uczennica naszej szkoły Urszula Wójcik. Na gitarze zagrał dyrektor szkoły Ireneusz Springer.

fot. M.Kowoll, K.Zaremba, B.Siuda, M.Murawska, A.Szcześniak

 

 

 

Dnia 17.12.2020 w godzinach między 9.00 - 11.00 będzie możliwość odbycia konsultacji z Panią Sroczyńską - matematyka!

Zainteresowane osoby zapraszamy do szkoły (prosimy o zachowanie reżimu sanitarnego).

 

 

Drodzy uczniowie !

Przypominamy, że do dnia 23 grudnia 2020 r. należy dostarczyć do szkoły dzienniczki praktyk z oceną za I semestr. Obowiązek ten prosimy potraktować w sposób odpowiedzialny i wywiązać się z ustalonego terminu.

Pozdrawiam .

 
W związku z kończącym się I semestrem nauki, istnieje możliwość spotkania się z prowadzącym przedmiot nauczycielem, na konsultacji  w budynku szkoły. Spotkanie takie, odbywać będzie się z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa, związanych ze zwalczaniem Covid -19. Konsultacje te dają możliwość poprawienia oceny i wyjaśnienia różnych problemów związanych z  przedmiotem.
Zapraszam do pisania na e-maile nauczycieli prowadzących, z którymi chcecie się spotkać.
Oni wyznaczą termin spotkania.
Przypominam, że już dziś pracujemy na czerwcowy sukces.
 
 
 
 
 
 
Pozdrawiam serdecznie.
Dyrektor. 
 
 
 
 
 

Witam serdecznie,

W ramach kampanii "NA GŁOS O DEPRESJI"

 
Niekiedy trudno wyrazić słowami czym jest depresja i dlaczego codzienne życie 
osób chorych na depresję staje się dla nich tak dużym wyzwaniem. 
Dlatego też zachęcamy do obejrzenia filmików na youtubie, które przybliżają ten temat. 
 
DEPRESJA. Rozumiesz - pomagasz. (LIVING WITH DEPRESSION - continued... English SUBTITLES)
 
LIVING WITH DEPRESSION
 
(NIE)WIDZIALNA NASTOLETNIA DEPRESJA -film Reżysera Życia
 
 
 
 

Przypominamy wszystkim uczniom, że

od dziś ( tj. 30.11.2020 r.) na praktyki do pracodawców wracają klasy

z tyg. A : I B, II B, II D, III A

 

 

 


Drodzy Rodzice , Uczniowie i Pracodawcy!
 
Od 30 listopada 2020 r. uczniowie szkół branżowych I stopnia będący młodocianymi pracownikami wracają na naukę do pracodawców - rzemieślników.
 
Uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami mogą odbywać praktyki u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.

 

Stacjonarne funkcjonowanie jednostek systemu oświaty szkół zostaje ograniczone do 3 stycznia 2021r. 
 

Podstawy prawne:

rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
Nowelizacja_rozporządzenia_30b.docx 0.04MB
rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
Nowelizacja_rozporządzenia_30b_-_uzasadnienie.docx 0.02MB

Pragnę doprecyzować, że praktyczną naukę zawodu realizujemy w tygodniach ustalonych planem lekcji, który określa tydzień nauki przedmiotów teoretycznych w szkole (dziś zdalnie) oraz tydzień  praktyk u pracodawców.
Życzę wszystkim zdrowia i uśmiechu na co dzień.
Do zobaczenia
Dyrektor

Drodzy uczniowie!
Mimo pandemii, redakcja "Rzemusia" podjęła działania na rzecz wydania
nowego numeru naszej szkolnej gazetki. Tym razem przed Wami
wydanie obejmujące wrzesień i październik.

Jest ono dostępne zarówno w wersji tradycyjnej (sekretariat szkoły), jak
i elektronicznej poniżej.

 

Zobacz nowy numer Rzemusia

 

Redakcja "Rzemusia"

W związku z prowadzoną kampanią „NA GŁOS O DEPRESJI” udostępniamy plakat z informacją o numerach telefonów instytucji udzielającej pomocy.

 

Drodzy uczniowie!


11 listopada to święto szczególne w sercach wszystkich Polaków. Lata niewoli, trudów, przekłamań i ogromnych ludzkich wyzwań każe nam zatrzymać się i zastanowić nad teraźniejszością oraz przyszłością naszej Ojczyzny. Każdego roku Wasza radość z wolności w naszym kraju powinna być wielka. 11 listopada powinien być świętem niebywałego entuzjazmu, a zarazem i refleksji na temat mojej, codziennej pracy na rzecz Ojczyzny i narodu, w którym przyszło nam żyć. Czy potrafimy dziś dobrze korzystać z wywalczonej wolności? Czy umiemy się z niej cieszyć? Czy odpowiednio pielęgnujemy w sobie dobre i właściwe postawy? Czy dążyć do rozwoju siebie i swojego otoczenia?

Jako dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Rzemiosła w Inowrocławiu żywię ogromną nadzieję, że podjęty przez Was trud związany ze zdobywaniem zawodu będzie po części służbą na rzecz Ojczyzny i narodu. Każdy z Waszych zawodów, które realizujecie w swoich pracowniach jest ważny zarówno dla kraju, jak i Waszych bliskich, krewnych, przyjaciół, znajomych bliższych i dalszych wreszcie ludzi zupełnie Wam obcych. Służyć wiernie Ojczyźnie to sumiennie dążyć do swojego rozwoju, zdobywać wiedzę, wykonywać należycie powierzone Wam obowiązki, zarówno w szkole, jak i w pracy czego Wam serdecznie życzę

dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Rzemiosła w Inowrocławiu
Ireneusz Springer

Zespół Szkół Zawodowych Rzemiosła w Inowrocławiu stanął do hymnu narodowego

Przedstawiciele Cechu Rzemiosł, pedagodzy i pracownicy
Zespołu Szkół Zawodowych Rzemiosła w Inowrocławiu wzięli udział w akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła do hymnu” i wspólnego odśpiewania „Mazurka Dąbrowskiego”.

Z okazji uroczystości 11 listopada, społeczność inowrocławskiej
placówki wspólnie odśpiewała narodowy hymn oraz wzięła udział
w patriotycznej uroczystości.

- Nie możemy zapomnieć o wychowaniu młodzieży w duchu
patriotyzmu. Musimy jako szkoła być przykładem dla młodych ludzi,
wskazywać im drogę, dzielić się z nimi wartościami - mówi starszy cechu Piotr Jóźwiak.

Read More: Obchody 11 listopada w Szkole Rzemiosła

Szanowni Rodzice, Nauczyciele, Drodzy Uczniowie!

 

Informujemy, że od dnia 9 listopada do dnia 30 grudnia szkoła uczestniczy w kampanii informacyjno – edukacyjnej pod hasłem „ NA GŁOS O DEPRESJI” organizowanej przez OPiRPU w Inowrocławiu.

Celem kampanii jest :

 • profilaktyka depresji młodzieńczej oraz osób starszych
 • podniesienie świadomości społecznej na temat zaburzeń depresyjnych   poprzez edukację w zakresie :
  • wczesnego rozpoznawania symptomów choroby
  • sposobów skutecznego interweniowania ze strony otoczenia
  • zapobiegania rozwojowi choroby
  • wpływu używania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych na rozwój zaburzeń depresyjnych
   • informacja o miejscach i formach pomocy

W ramach kampanii na użytek rodziców, uczniów, nauczycieli będą udostępniane materiały edukacyjne dot. wyżej poruszanej tematyki. Zatem zachęcamy Was do odwiedzania naszej strony. Poniżej zamieszczamy mapę myśli skłaniając Was tym samym do refleksji o depresji.

                                  

Z wyrazami szacunku Ireneusz Springer       

 

 

             

Zapraszam wszystkich do wzięcia udziału w wydarzeniu związanym z akcją „ Szkoła do hymnu”.

Inicjatorem jest Ministerstwo Edukacji Narodowej a nasza szkoła włączyła się w projekt związany ze wspólnym śpiewaniem „Mazurka Dąbrowskiego” we wtorek , 10 listopada o godzinie 11:11.

W tym roku ze względu na ograniczenia wynikające ze stanu epidemii proponujemy połączenie się za pomocą facebooka i zaśpiewanie hymnu on-line.

Na szkolnym dziedzińcu zostanie uroczyście wciągnięta flaga państwowa i osoby będące tego dnia w szkole, wspólnie zaśpiewają hymn narodowy wraz z uczniami, będącymi przy komputerach i smartfonach. Z uroczystości tej będzie prowadzona transmisja na żywo przez facebooka i regionalne portale internetowe.

W ten sposób chcemy włączyć się z całą społecznością szkolną we wspólne świętowanie tej szczególnie ważnej dla Polaków rocznicy.

Zapraszam serdecznie! Wtorek 10 listopada o godzinie 11/11 spotykamy się na facebooku.

A dla przypomnienia zamieszczam wierszyk, na którym Patriotyzmu uczyli się nasi dziadkowie, ojcowie i my też powinniśmy.

- Kto ty jesteś? — Polak mały.

— Jaki znak twój? — Orzeł biały.

— Gdzie ty mieszkasz?— Między swemi.

— W jakim kraju? — W polskiej ziemi.

— Czym ta ziemia?— Mą Ojczyzną.

— Czym zdobyta? — Krwią i blizną.

— Czy ją kochasz? — Kocham szczerze.

— A w co wierzysz?— W Polskę wierzę.

— Coś ty dla niej? — Wdzięczne dziecię.

— Coś jej winien? — Oddać życie.

Władysław Bełza, Katechizm polskiego dziecka, Drukarnia Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Lwów 1912

Pozdrawiam wszystkich serdecznie

życzę Wam oraz rodzinie zdrowia i spokoju w tych trudnych chwilach.

( Nie zapomnijcie o zajęciach on-line zamieszczanych w zakładce E-nauczanie)

Ireneusz Springer

 

 

Do 29 listopada br. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy

na mocy art. 15f specustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Uczniowie klas pierwszych!

Wychodzimy do Was z propozycją wzięcia udziału w konkursie literackim pt. „Moje pierwsze dni w szkole”, w którym podzielicie się z nami waszymi wrażeniami, uwagami, odczuciami, przemyśleniami związanymi z pierwszymi tygodniami pobytu w szkole. Zachęcamy Was do udziału w konkursie! Najciekawsze prace zostaną nagrodzone. Uwaga – nie myślcie, że będą to wyłącznie nagrody książkowe J. Regulamin konkursu zamieszczamy poniżej. Zabierajcie się do pracy. A więc do dzieła! Życzymy powodzenia i czekamy na Wasze praceJ.

„MOJE PIERWSZE DNI W SZKOLE”

REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO

I.Ustalenia wstępne

1. Organizatorem Konkursu Literackiego jest Zespół Szkół Zawodowych Rzemiosła  Rzemieślnicza Szkoła Branżowa I Stopnia w Inowrocławiu.

2. Celem konkursu jest:

- wyłonienie najciekawszych prac literackich wykonanych w dowolnej formie literackiej (kartka z pamiętnika, opowiadanie, wywiad, poezja, esej, wspomnienie, reportaż, rozprawka itp.), zawierających a tym samym prezentujących odczucia, przemyślenia, wrażenia uczniów z pierwszych dni pobytu w szkole,

- promocja uzdolnionych twórców,

- propagowanie literatury.

3. Autorzy najciekawszych prac otrzymają nagrody – niespodzianki .

4. Nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły.

5.  Organizator zastrzega sobie prawo do:

- wprowadzenia zmian w regulaminie konkursu,

- odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny,

- rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.

II. Zasady Konkursu

1.  trwać będzie od 02.11.2020r. do 30.11.2020r. Ostateczny termin nadsyłania prac do 23.11.2020r.

2. W Konkursie biorą udział uczniowie klas pierwszych.

 3. Do konkursu przyjmowane są prace:

               - w dowolnej konwencji literackiej,

               - napisane w języku polskim,

               - napisane w oparciu o własny, oryginalny pomysł,

               - zapisane w formacie pdf., podpisane imieniem i nazwiskiem autora pracy.

      4. Prace prosimy przesyłać na adres e-mail: katarzyna-pawlak10@wp.pl.

    5. Do prac prosimy dołączyć zgodę na publikację o treści: Wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację pracy przez Zespół Szkół Zawodowych Rzemiosła Rzemieślnicza Szkoła Branżowa I Stopnia w Inowrocławiu na oficjalnej stronie internetowej szkoły.

      6. Każdy z uczestników może nadesłać tylko jedną pracę.

      7. Złamanie postanowień regulaminu wiąże się z dyskwalifikacją nadesłanej pracy.

      8. Oficjalne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 18.01.2021r.

Z pozdrowieniami Katarzyna Pawlak J Michał Siewkowski

 
 
Drodzy Rodzice, pracodawcy oraz uczniowie
W okresie od 24 października do 8 listopada br. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy
z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19.
Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej
 
 

 

Drodzy uczniowie.

Informujemy, że administracja szkoły pracuje w godzinach od 7 do 15:30

Dyżury kierownika ds. praktycznej nauki zawodu oraz pedagoga szkolnego pełnione są w ustalonych wcześniej godzinach w budynku szkoły.

Wypożyczanie sprzętu komputerowego odbywa się na zasadach obowiązujących w roku ubiegłym po telefonicznym zgłoszeniu tego faktu w sekretariacie.

Pragnę przypomnieć, że uczestnictwo w zdalnym nauczaniu jest obowiązkowe i znajduje swoje odniesienie na liście obecności co w konsekwencji ma wpływ na ocenę z danego przedmiotu.

Pamiętajcie, że w sytuacji zdalnego nauczania, która jest nietypowa i wymaga zaangażowania wszystkich stron tego procesu, nie pozostajecie sami.

Pamiętajcie, że nie ma spraw i problemów, których nie można rozwiązać. Jesteśmy do waszej dyspozycji i służymy wsparciem w każdym momencie.

Pani pedagog, dyżurująca pod numerem telefonu 505891103 jest do Waszej dyspozycji a po wcześniejszym umówieniu terminu, można spotkać się w szkole – z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Jeżeli ktoś potrzebuje mojego wsparcia, jestem do dyspozycji pod numerem telefonu 505709852

Chcemy być dla Was wsparciem i służyć pomocą w każdej sprawie, bowiem Nasza Szkoła jest Waszym drugim domem - gdzie jesteście szanowani i doceniani. Nikt - w obecnej sytuacji -nie powinien pozostać sam, bowiem mamy wspólny cel : zdobyć dobry zawód na całe życie.

Pozdrawiam wszystkich serdecznie.

Życzę zdrowia i wytrwałości.

„ A po nocy przychodzi dzień a po burzy spokój” - niebawem wszystko będzie OK.

Dyrektor

Ireneusz Springer

 

 

 

 
 
Drodzy uczniowie oraz rodzice!
Na naszej stronie internetowej w zakładce "E-nauczanie" ( w górnym prawym rogu) zamieszone zostają materiały przygotowane przez nauczycieli z poszczególnych przedmiotów.
 

 

Od poniedziałku, 19 października br. uczniowie naszej szkoły przejdą na tryb kształcenia na odległość.  

Praktyki zawodowe w strefie czerwonej realizowane będą stacjonarnie lub w formie projektu edukacyjnego albo wirtualnego przedsiębiorstwa. Ograniczeniem nie będą objęci młodociani pracownicy będący uczniami branżowej szkoły I stopnia w zakresie zajęć praktycznych u pracodawców. Będą oni realizować zajęcia praktyczne o ile u pracodawcy nie wystąpią zdarzenia zagrażające ich zdrowiu.

Kształcenie na odległość odbywać się będzie za pomocą zakładki E-nauczanie znajdującej się na stronie naszej szkoły. Nauczyciele prowadzący dany przedmiot zamieszczać będą materiały realizujące podstawę programową, udostępniając swój adres e-mail, służący kontaktom z uczniem. Na podany adres e-mail uczniowie kierują całą korespondencję związaną z zamieszczonymi materiałami i zadaniami. W przygotowaniu znajduje się komunikator Teams umożliwiający współpracę w czasie rzeczywistym.

W związku z zaistniałą sytuacją związaną z E-nauczaniem, proszę uczniów o zachowanie dyscypliny wynikającej z planu lekcji, obowiązującego w tygodniu szkolnym i reagowaniu na stawiane zadania. Pragnę podkreślić, że aktywność i udział w zajęciach będzie weryfikowana i stanowić będzie istotny składnik oceny poziomu opanowania danego przedmiotu.

Proszę Rodziców o maksymalne zaangażowanie się w proces edukacyjny swych dzieci, który w obecnej sytuacji, wymaga wsparcia i pomocy ze wszystkich stron. Pragnę poinformować, że istnieje możliwość korzystania z komputerów szkolnych. Wypożyczenie sprzętu z pracowni komputerowej odbywa się na zasadach wcześniej obowiązujących.

Wszelkich informacji udzielamy w sekretariacie szkoły

Numery telefonów: 523522722

                               505709852

                               505709982