Zespół Szkół Zawodowych Rzemiosła oferuje 22 kierunki kształcenia.

Zapewniamy solidną naukę, praktykę w renomowanych firmach, pewną przyszłość na rynku pracy, stypendium socjalne i naukowe.

Wybierz zawód dla Siebie.

 

 • strona główna - pracownie
 • strona główna - program
 • strona główna - książki
 • strona główna - praktyki

Zespół Szkół Zawodowych Rzemiosła w Inowrocławiu stanął do hymnu narodowego

Przedstawiciele Cechu Rzemiosł, pedagodzy i pracownicy
Zespołu Szkół Zawodowych Rzemiosła w Inowrocławiu wzięli udział w akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła do hymnu” i wspólnego odśpiewania „Mazurka Dąbrowskiego”.

Z okazji uroczystości 11 listopada, społeczność inowrocławskiej
placówki wspólnie odśpiewała narodowy hymn oraz wzięła udział
w patriotycznej uroczystości.

- Nie możemy zapomnieć o wychowaniu młodzieży w duchu
patriotyzmu. Musimy jako szkoła być przykładem dla młodych ludzi,
wskazywać im drogę, dzielić się z nimi wartościami - mówi starszy cechu Piotr Jóźwiak.

Read More: Obchody 11 listopada w Szkole Rzemiosła

Szanowni Rodzice, Nauczyciele, Drodzy Uczniowie!

 

Informujemy, że od dnia 9 listopada do dnia 30 grudnia szkoła uczestniczy w kampanii informacyjno – edukacyjnej pod hasłem „ NA GŁOS O DEPRESJI” organizowanej przez OPiRPU w Inowrocławiu.

Celem kampanii jest :

 • profilaktyka depresji młodzieńczej oraz osób starszych
 • podniesienie świadomości społecznej na temat zaburzeń depresyjnych   poprzez edukację w zakresie :
  • wczesnego rozpoznawania symptomów choroby
  • sposobów skutecznego interweniowania ze strony otoczenia
  • zapobiegania rozwojowi choroby
  • wpływu używania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych na rozwój zaburzeń depresyjnych
   • informacja o miejscach i formach pomocy

W ramach kampanii na użytek rodziców, uczniów, nauczycieli będą udostępniane materiały edukacyjne dot. wyżej poruszanej tematyki. Zatem zachęcamy Was do odwiedzania naszej strony. Poniżej zamieszczamy mapę myśli skłaniając Was tym samym do refleksji o depresji.

                                  

Z wyrazami szacunku Ireneusz Springer       

 

 

             

Zapraszam wszystkich do wzięcia udziału w wydarzeniu związanym z akcją „ Szkoła do hymnu”.

Inicjatorem jest Ministerstwo Edukacji Narodowej a nasza szkoła włączyła się w projekt związany ze wspólnym śpiewaniem „Mazurka Dąbrowskiego” we wtorek , 10 listopada o godzinie 11:11.

W tym roku ze względu na ograniczenia wynikające ze stanu epidemii proponujemy połączenie się za pomocą facebooka i zaśpiewanie hymnu on-line.

Na szkolnym dziedzińcu zostanie uroczyście wciągnięta flaga państwowa i osoby będące tego dnia w szkole, wspólnie zaśpiewają hymn narodowy wraz z uczniami, będącymi przy komputerach i smartfonach. Z uroczystości tej będzie prowadzona transmisja na żywo przez facebooka i regionalne portale internetowe.

W ten sposób chcemy włączyć się z całą społecznością szkolną we wspólne świętowanie tej szczególnie ważnej dla Polaków rocznicy.

Zapraszam serdecznie! Wtorek 10 listopada o godzinie 11/11 spotykamy się na facebooku.

A dla przypomnienia zamieszczam wierszyk, na którym Patriotyzmu uczyli się nasi dziadkowie, ojcowie i my też powinniśmy.

- Kto ty jesteś? — Polak mały.

— Jaki znak twój? — Orzeł biały.

— Gdzie ty mieszkasz?— Między swemi.

— W jakim kraju? — W polskiej ziemi.

— Czym ta ziemia?— Mą Ojczyzną.

— Czym zdobyta? — Krwią i blizną.

— Czy ją kochasz? — Kocham szczerze.

— A w co wierzysz?— W Polskę wierzę.

— Coś ty dla niej? — Wdzięczne dziecię.

— Coś jej winien? — Oddać życie.

Władysław Bełza, Katechizm polskiego dziecka, Drukarnia Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Lwów 1912

Pozdrawiam wszystkich serdecznie

życzę Wam oraz rodzinie zdrowia i spokoju w tych trudnych chwilach.

( Nie zapomnijcie o zajęciach on-line zamieszczanych w zakładce E-nauczanie)

Ireneusz Springer

 

 

Do 29 listopada br. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy

na mocy art. 15f specustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Uczniowie klas pierwszych!

Wychodzimy do Was z propozycją wzięcia udziału w konkursie literackim pt. „Moje pierwsze dni w szkole”, w którym podzielicie się z nami waszymi wrażeniami, uwagami, odczuciami, przemyśleniami związanymi z pierwszymi tygodniami pobytu w szkole. Zachęcamy Was do udziału w konkursie! Najciekawsze prace zostaną nagrodzone. Uwaga – nie myślcie, że będą to wyłącznie nagrody książkowe J. Regulamin konkursu zamieszczamy poniżej. Zabierajcie się do pracy. A więc do dzieła! Życzymy powodzenia i czekamy na Wasze praceJ.

„MOJE PIERWSZE DNI W SZKOLE”

REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO

I.Ustalenia wstępne

1. Organizatorem Konkursu Literackiego jest Zespół Szkół Zawodowych Rzemiosła  Rzemieślnicza Szkoła Branżowa I Stopnia w Inowrocławiu.

2. Celem konkursu jest:

- wyłonienie najciekawszych prac literackich wykonanych w dowolnej formie literackiej (kartka z pamiętnika, opowiadanie, wywiad, poezja, esej, wspomnienie, reportaż, rozprawka itp.), zawierających a tym samym prezentujących odczucia, przemyślenia, wrażenia uczniów z pierwszych dni pobytu w szkole,

- promocja uzdolnionych twórców,

- propagowanie literatury.

3. Autorzy najciekawszych prac otrzymają nagrody – niespodzianki .

4. Nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły.

5.  Organizator zastrzega sobie prawo do:

- wprowadzenia zmian w regulaminie konkursu,

- odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny,

- rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.

II. Zasady Konkursu

1.  trwać będzie od 02.11.2020r. do 30.11.2020r. Ostateczny termin nadsyłania prac do 23.11.2020r.

2. W Konkursie biorą udział uczniowie klas pierwszych.

 3. Do konkursu przyjmowane są prace:

               - w dowolnej konwencji literackiej,

               - napisane w języku polskim,

               - napisane w oparciu o własny, oryginalny pomysł,

               - zapisane w formacie pdf., podpisane imieniem i nazwiskiem autora pracy.

      4. Prace prosimy przesyłać na adres e-mail: katarzyna-pawlak10@wp.pl.

    5. Do prac prosimy dołączyć zgodę na publikację o treści: Wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację pracy przez Zespół Szkół Zawodowych Rzemiosła Rzemieślnicza Szkoła Branżowa I Stopnia w Inowrocławiu na oficjalnej stronie internetowej szkoły.

      6. Każdy z uczestników może nadesłać tylko jedną pracę.

      7. Złamanie postanowień regulaminu wiąże się z dyskwalifikacją nadesłanej pracy.

      8. Oficjalne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 18.01.2021r.

Z pozdrowieniami Katarzyna Pawlak J Michał Siewkowski

 
 
Drodzy Rodzice, pracodawcy oraz uczniowie
W okresie od 24 października do 8 listopada br. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy
z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19.
Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej
 
 

 

Drodzy uczniowie.

Informujemy, że administracja szkoły pracuje w godzinach od 7 do 15:30

Dyżury kierownika ds. praktycznej nauki zawodu oraz pedagoga szkolnego pełnione są w ustalonych wcześniej godzinach w budynku szkoły.

Wypożyczanie sprzętu komputerowego odbywa się na zasadach obowiązujących w roku ubiegłym po telefonicznym zgłoszeniu tego faktu w sekretariacie.

Pragnę przypomnieć, że uczestnictwo w zdalnym nauczaniu jest obowiązkowe i znajduje swoje odniesienie na liście obecności co w konsekwencji ma wpływ na ocenę z danego przedmiotu.

Pamiętajcie, że w sytuacji zdalnego nauczania, która jest nietypowa i wymaga zaangażowania wszystkich stron tego procesu, nie pozostajecie sami.

Pamiętajcie, że nie ma spraw i problemów, których nie można rozwiązać. Jesteśmy do waszej dyspozycji i służymy wsparciem w każdym momencie.

Pani pedagog, dyżurująca pod numerem telefonu 505891103 jest do Waszej dyspozycji a po wcześniejszym umówieniu terminu, można spotkać się w szkole – z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Jeżeli ktoś potrzebuje mojego wsparcia, jestem do dyspozycji pod numerem telefonu 505709852

Chcemy być dla Was wsparciem i służyć pomocą w każdej sprawie, bowiem Nasza Szkoła jest Waszym drugim domem - gdzie jesteście szanowani i doceniani. Nikt - w obecnej sytuacji -nie powinien pozostać sam, bowiem mamy wspólny cel : zdobyć dobry zawód na całe życie.

Pozdrawiam wszystkich serdecznie.

Życzę zdrowia i wytrwałości.

„ A po nocy przychodzi dzień a po burzy spokój” - niebawem wszystko będzie OK.

Dyrektor

Ireneusz Springer

 

 

 

 
 
Drodzy uczniowie oraz rodzice!
Na naszej stronie internetowej w zakładce "E-nauczanie" ( w górnym prawym rogu) zamieszone zostają materiały przygotowane przez nauczycieli z poszczególnych przedmiotów.
 

 

Od poniedziałku, 19 października br. uczniowie naszej szkoły przejdą na tryb kształcenia na odległość.  

Praktyki zawodowe w strefie czerwonej realizowane będą stacjonarnie lub w formie projektu edukacyjnego albo wirtualnego przedsiębiorstwa. Ograniczeniem nie będą objęci młodociani pracownicy będący uczniami branżowej szkoły I stopnia w zakresie zajęć praktycznych u pracodawców. Będą oni realizować zajęcia praktyczne o ile u pracodawcy nie wystąpią zdarzenia zagrażające ich zdrowiu.

Kształcenie na odległość odbywać się będzie za pomocą zakładki E-nauczanie znajdującej się na stronie naszej szkoły. Nauczyciele prowadzący dany przedmiot zamieszczać będą materiały realizujące podstawę programową, udostępniając swój adres e-mail, służący kontaktom z uczniem. Na podany adres e-mail uczniowie kierują całą korespondencję związaną z zamieszczonymi materiałami i zadaniami. W przygotowaniu znajduje się komunikator Teams umożliwiający współpracę w czasie rzeczywistym.

W związku z zaistniałą sytuacją związaną z E-nauczaniem, proszę uczniów o zachowanie dyscypliny wynikającej z planu lekcji, obowiązującego w tygodniu szkolnym i reagowaniu na stawiane zadania. Pragnę podkreślić, że aktywność i udział w zajęciach będzie weryfikowana i stanowić będzie istotny składnik oceny poziomu opanowania danego przedmiotu.

Proszę Rodziców o maksymalne zaangażowanie się w proces edukacyjny swych dzieci, który w obecnej sytuacji, wymaga wsparcia i pomocy ze wszystkich stron. Pragnę poinformować, że istnieje możliwość korzystania z komputerów szkolnych. Wypożyczenie sprzętu z pracowni komputerowej odbywa się na zasadach wcześniej obowiązujących.

Wszelkich informacji udzielamy w sekretariacie szkoły

Numery telefonów: 523522722

                               505709852

                               505709982

 

 

 

Jak każdego roku uroczyście obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej, połączony z pasowaniem na ucznia Szkoły Rzemiosła. Pasowania dokonali członkowie zarządu Cechu Rzemiosł Różnych: Starszy Cechu Pan Piotr Jóźwiak, Podstarszy Cechu Pan Jan Barbarzak oraz Podstarszy Pan Franciszek Żak. Obecni byli także: Przewodnicząca Komisji Egzaminacyjnej Kujawsko-Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy Pani Barbara Rurarz, członek zarządu Cechu Rzemiosł Różnych Pan Jacek Trela oraz członek Cechu Pan Grzegorz Tarkowski. Po raz pierwszy wyciągnięto flagę państwową na nowy maszt, który stanął na dziedzińcu szkolnym. Po pasowaniu wśród uczniów klas pierwszych wylosowano 3 rowery ufundowane przez Cech Rzemiosł Różnych . Zgromadzonym licznie nauczycielom życzenia z okazji Dnia Edukacji złożył Dyrektor szkoły Pan Ireneusz Springer oraz Starszy Cechu Pan Piotr Jóźwiak, wręczając okolicznościowe listy gratulacyjne i upominki książkowe. Na zakończenie wystąpił szkolny zespół wokalny, którego kunszt oraz nowydisain sceniczny nagrodzono gromkimi brawami.

 

 

 

 

 

2 października 2020 roku po raz X obchodzono Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. Nasza Szkoła wzięła udział w zabawie pod hasłem "Młodsi sprawdzają czy starsi tabliczkę mnożenia pamiętają". W sprawdzianie wzięli udział wszyscy uczniowie klas pierwszych i drugich, obecni w tym dniu w Szkole. Wyniki bardzo ucieszyły Dyrekcję Szkoły oraz koordynatora zabawy - nauczyciela matematyki. Po takiej powakacyjnej powtórce matematyka nam niestraszna!

 

 

 

 

Plan na tydzień B obowiązujący od 07.09.2020 r.

 

 

 

 

Tradycyjnie 1 września to dzień końca wakacji i powitania szkoły.
Nasi uczniowie spotkali się o godzinie 10, wraz z nauczycielami oraz Starszym Cechu Rzemiosł Różnych, na uroczystej mszy świętej w kościele św. Mikołaja. Następnie wszyscy udali się do szkoły, gdzie na dziedzińcu, w asyście pocztu sztandarowego odśpiewano hymn państwowy. W krótkim przemówieniu Pana Piotra Jóźwiaka- Starszy Cechu powitał nowych uczniów życząc im sukcesów w nauce oraz wytrwałości w zdobywaniu zawodu. Dyrektor szkoły Ireneusz Springer w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na odpowiedzialne traktowanie rygorów związanych z zagrożeniem koronawirusem oraz ,, dorosłe'' podejście do wymagań określonych przez organy sanitarne. Po prezentacji wychowawców i nowych nauczycieli oraz zapoznaniu się z planem lekcji młodzież wróciła do domów, ciesząc się z możliwości ponownego powrotu do szkoły.
1 wrzesień to także rocznica wybuchu II Wojny Światowej i bohaterskiej obrony Westerplatte, którą w tym roku- z uwagi na covid 19- nasza młodzież upamiętniła okolicznościową gazetką szkolną oraz zaplanowane zostały specjalnie dedykowane zajęcia lekcyjne.
 
Wszystkim uczniom życzymy sukcesów w nowym roku szkolnym.
 
 
 
 
 
 

Drodzy uczniowie i szanowni Rodzice !

Rozpoczynamy nowy rok 2020/2021.

1 września ( wtorek) o godzinie 10 uroczystą Mszą św. w kościele p.w.św. Mikołaja ( ul. ks. Bogdana Gordona) .

Dalsza część uroczystości odbędzie się na terenie szkoły przy ul. Poznańskiej 18.

Przypominam, że do szkoły przychodzą osoby zdrowe bez objawów mogących wskazywać na COVID 19. Traktując poważnie zagrożenie wirusem, poważnie i odpowiedzialnie traktujemy naszych przyjaciół i nauczycieli.

Pozdrawiam wszystkich słonecznie

Ireneusz Springer

 

 

 

Dla wszystkich naszych uczniów, którzy spędzają wakacje w mieście --- dobra informacja !

Zainteresowanych aktywnym spędzaniem czasu zapraszamy :

street workout

gimnastyka ogólnorozwojowa

samoobrona

fitness

w naszej Sali   - przy Kurowej 4 ;

każdego dnia - od godziny 7 do 11 .

Zajęcia prowadzi profesjonalista z uprawnieniami trenerskimi.

Nasza propozycja jest skierowana nie tylko do chłopców – dotyczy także dziewcząt, dla których zostanie utworzona oddzielna grupa treningowa.

                                                           Zapraszamy !!!

 

 

 

 

 

W związku z pojawiającymi się nieprawdziwymi informacjami pragniemy zapewnić, że nauka w Naszej szkole jest bezpłatna. Pokrywamy koszty związane z kursami zawodowymi uczniów, zapewniamy podręczniki szkolne, a uczniom kształcącym się w zawodzie mechanik pojazdów samochochodowych szkoła dofinansowuje kurs prawa jazdy. Dla zainteresowanych uczniów prowadzimy nieodpłatne zajęcia pozalekcyjne w wielu sekcjach: teatr szkolny, zajęcia muzyczno-wokalne, fitness i sztuki walki, warsztaty dziennikarskie-redakcja gazetki "Rzemuś" oraz grupa zajmująca się renowacją starych motocykli.

Dokonajcie dobrego wyboru - bo dobry wybór to dobry zawód!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drodzy uczniowie, rodzice oraz pracodawcy

 

Związek Rzemiosła Polskiego, Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej  informuje, że Ministerstwo Edukacji Narodowej wydało oficjalny komunikat, dotyczący decyzji o powrocie do realizacji zajęć praktycznych wszystkich uczniów-młodocianych pracowników.

Komunikat znajduje się pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/edukacja/przywrocenie-zajec-praktycznych-u-pracodawcow-dla-uczniow-branzowych-szkol-i-stopnia-bedacych-mlodocianymi-pracownikami

W tej sprawie MEN wyda właściwe rozporządzenie, na podstawie którego po 28 czerwca br. wszyscy uczniowie-młodociani pracownicy powracają do realizacji zajęć praktycznych, zgodnie z zawartymi umowami o pracę w celu przygotowania zawodowego.

Pracodawcy powinni pamiętać o należnych młodocianym pracownikom urlopach.

 

 

 

 

 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom naszej szkoły, publikujemy harmonogram odbioru świadectw.

 

26 czerwca ( piątek) 2020 r. - dziedziniec szkolny, w przypadku złych warunków atmosferycznych sala nr. 7

 

Godz. 8:00 - klasa III b, wychowawca K. Pomernacka

Godz. 8:30- klasa II b, wychowawca K. Pomernacka

Godz. 9:00- klasa I a, wychowawca M. Sroczyńska

Godz. 9:30- klasa I b, wychowawca K. Pawlak

Godz. 10:00- klasa I c, wychowawca M. Siewkowski

Godz. 10:30- klasa II a, wychowawca H. Święcicka

Godz. 11:00- klasa I d, wychowawca T. Drobny

Godz. 11:30- klasa IIIa, wychowawca A.Szymańska

Godz. 12:00- klasa III a, wychowawca M.Ostrowski

 

 

Uczniów prosimy o:

stawienie się w wyznaczonej godzinie,

zachowanie właściwych odległości sanitarnych

zaopatrzenie się w maseczki

posiadanie długopisów ( uczniowie klas III)

 UWAGA!

Drodzy uczniowie klasy III a, zmianie uległa godzina odbioru świadectw !

Godz. 11:30- Klasa III a- wychowawca Pani  A.Szymańska