Zespół Szkół Zawodowych Rzemiosła jest jedyną szkołą rzemieślniczą w powiecie inowrocławskim, działającą od 2011 roku przy Cechu Rzemiosł Różnych i wpisuje się w tradycje kształcenia zawodowego w oparciu o zakłady rzemieślnicze oraz lokalne przedsiębiorstwa i ich zaplecze techniczne.

Uczniowie pobierają praktyczną naukę zawodu w zakładach pracy, mając status pracowników młodocianych. W ten sposób zwiększają sobie szansę na zatrudnienie, ponieważ przez 36 miesięcy uczą się zawodu, by w przyszłości zapewnić sobie pracę. Pracodawcy chętnie zatrudniają absolwentów naszej szkoły, ponieważ są oni doskonałymi fachowcami, wyszkolonymi przez najlepszych mistrzów. Trzyletni okres nauki zawodu wliczany jest do stażu pracy. Uczeń przez pełen okres nauki i pracy otrzymuje co miesiąc wynagrodzenie.

Uczniowie „Rzemieślnika” w ramach praktycznej nauki zawodu zdobywają staż pracy i związane z tym świadczenia pracownicze. Kończąc szkołę, stają się nie tylko cennymi pracownikami, ale i zawodowo doświadczonymi, zwiększając tym samym szansę na zatrudnienie. Ponadto szkoła przygotowuje do podjęcia samodzielnej działalności gospodarczej.

Uczeń ZSZ Rzemiosła pobiera naukę naprzemiennie – tydzień w szkole, tydzień u pracodawcy. Taka organizacja pracy stwarza komfortowe warunki nauki i pracy. Dualne nauczanie, starannie dobrana i wysoce wykwalifikowana kadra pedagogiczna zapewnia wysoką jakość kształcenia zarówno zawodowego jak i ogólnego. Są to nauczyciele z wieloletnią praktyką, którzy do ucznia i pracy podchodzą z pasją, tak, aby w młodzieży rozbudzić zainteresowania i potrzebę dalszego kształcenia.

Wybór Szkoły Rzemiosła ma istotne znaczenie w przebiegu późniejszej kariery zawodowej, ponieważ uczniowie solidnie wyposażeni w wiedzę i umiejętności, zdają egzaminy czeladnicze, uzyskując tytuł czeladnika oraz egzaminy w OKE, fakultatywnie potwierdzające kwalifikacje jakość wykształcenia. Absolwentom, którzy uzyskują dyplom czeladniczy szkoła gwarantuję certyfikację dyplomu, który jest honorowany we wszystkich krajach UE. Dzięki temu nasi uczniowie jako dobrze wykwalifikowani rzemieślnicy z takim paszportem zawodowym, łatwością znajdują pracę w wyuczonym zawodzie w kraju i za granicą.

Nasza szkoła realizuje program edukacyjny w oparciu o model „od zawodu do własnej firmy”. Dzięki temu uczeń będzie przygotowany do prowadzenia własnej firmy oraz zajmowania samodzielnego stanowiska w firmach i instytucjach. Słuchacze liceum będą mogli ubiegać się o zawodowy tytuł mistrza, ponieważ szkoła solidnie przygotuje do egzaminu mistrzowskiego.

Dużym atutem „Rzemieślnika” jest rodzinna i przyjazna atmosfera. W naszej szkole uczniowie czują się bezpiecznie. Szkoła zapewnia komfortowe warunki nauki. Dbamy o to, aby oddziały klasowe były mało liczne, ponieważ taka liczebność klas umożliwia indywidualizację procesu nauczania. Dysponujemy bogatą bazą dydaktyczną. Każda sala lekcyjna wyposażona jest w rzutnik multimedialny, ekran, komputer, ponadto każdy uczeń może korzystać na lekcji z komputera lub tabletu. Szkoła posiada salę fitness oraz świetnie wyposażone pracownie zawodowe (fotograficzna, fryzjerska, cukiernicza, gastronomiczna, budowlana, instalacji sanitarnych), pozwalają na rozwijanie umiejętności zawodowych. Cały obiekt szkoły jest monitorowany, sieć Wi- Fi zapewnia stały dostęp do Internetu w każdej z pracowni, stąd swobodnie można korzystać ze szkolnych tabletów i laptopów.

Szkoła pozwala rozwijać indywidualne pasje i zainteresowania, dba o rozwój fizyczny i duchowy, łowi talenty i wspiera ich rozwój, pozwala poznawać świat. Z dużym powodzeniem działa teatrzyk „Tere- ferek”, kółko PCK, Szkolny Ośrodek Karier, w którym można liczyć na wsparcie doradcy zawodowego i pedagoga szkolnego. Nauczyciele w każdym uczniu rozwijają umiejętności i kompetencje kluczowe z zakresu np.:skutecznego porozumiewania się w języku ojczystym i obcym, kompetencje informatyczne, społeczne i obywatelskie, inicjatywność i przedsiębiorczość, dlatego organizowane są zajęcia wyrównawcze i rozwijające zainteresowania. Uczniowie uczestniczą w nowatorskich projektach edukacyjnych, w pokazach mistrzów zawodu, w warsztatach prowadzonych przez profesjonalistów. Każdy uczeń ma możliwość zaprojektowania własnej ścieżki zawodowej, tak aby wykorzystać swój potencjał w najbardziej optymalny dla siebie sposób.

Na uczniów naszej szkoły czeka wiele atrakcji. W tym roku szkolnym uczniowie mieli ufundowany 2-dniowywyjazd nad morze oraz kurs prawo- jazdy kat. B za połowę ceny. Co roku organizowane są darmowe wyjścia do kina, wyjazdy na targi do Poznania lub warsztaty i szkolenia w dużych zakładach pracy w Bydgoszczy, Toruniu. Szkoła zapewnia podręczniki w wybranych przedmiotach oraz atrakcyjne nagrody, np. rowery.

Uczeń naszej szkoły może zdobyć również dodatkowe kwalifikacje zawodowe, kończąc kurs zawodowy lub szkolenie np. z zakresu ECDL (kurs certyfikuje umiejętności komputerowe poszukiwane przez pracodawców.)

Uczniom dojeżdżającym szkoła gwarantuje zakwaterowanie w Bursie Szkolnej.

Dobrze wyszkolony i solidny pracownik zawsze znajdzie pracę – mówili absolwenci, zachęcając gimnazjalistów do podjęcia nauki w ZSZ Rzemiosła. Oni znaleźli pracę, bo dobrze zostali przygotowani do zawodu. To zasługa szkoły oraz zakładów, w których pobierali praktyczną naukę zawodu. Dobry rzemieślnik, oprócz fachu, powinien także prezentować wysoką kulturę osobistą, być wartościowym obywatelem i dobrym człowiekiem - tego wszystkiego uczy właśnie „Rzemieślnik”- szkoła rzemieślników.