cmpetit blacharzAbsolwent jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: oceniania stanu technicznego nadwozi pojazdów samochodowych; naprawiania uszkodzonych nadwozi pojazdów samochodowych; zabezpieczania antykorozyjnego nadwozi pojazdów samochodowych.

Czytaj więcejBlacharz samochodowy

cmpetit cukiernikAbsolwent szkoły jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji wyrobów cukierniczych; sporządzania półproduktów cukierniczych; sporządzania gotowych wyrobów cukierniczych; dekorowania wyrobów cukierniczych.

Czytaj więcejCukiernik

cmpetit dekarzAbsolwent szkoły jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: wykonywania pokryć dachowych i obróbek dekarskich; wykonywania montażu okien dachowych, wyłazów, świetlików i urządzeń do pozyskiwania energii odnawialnej; wykonywania odwodnień połaci dachowych; wykonywania remontu i rozbiórki pokryć dachowych, obróbek dekarskich i odwodnień połaci dachowych.

Czytaj więcejDekarz

cmpetit drukarzAbsolwent szkoły jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:  sporządzania form drukowych; przygotowywania materiałów, maszyn i urządzeń do procesu drukowania; drukowania nakładu z form drukowych.

Czytaj więcejDrukarz

cmpetit elektromechanikAbsolwent szkoły jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: oceniania stanu technicznego układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych; naprawiania układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych; prowadzenia pojazdów samochodowych. 

Czytaj więcejElektromechanik poj. sam.

cmpetit elektrykAbsolwent jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: montowania i uruchamiania maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej; wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej; oceniania stanu technicznego maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych po montażu na podstawie pomiarów; montowania układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej; montowania i sprawdzania działania środków ochrony przeciwporażeniowej na podstawie dokumentacji technicznej.

Czytaj więcejElektryk

cmpetit fotografAbsolwent jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: organizowania planu zdjęciowego; rejestrowania obrazu; kopiowania i obróbki obrazu.

Czytaj więcejFotograf

cmpetit fryzjerAbsolwent szkoły jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych włosów; wykonywania zabiegów chemicznych włosów; wykonywania strzyżenia włosów; wykonywania stylizacji fryzur.

Czytaj więcejFryzjer

cmpetit introligatorAbsolwent szkoły kształcącej w zawodzie introligator powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:przygotowywania materiałów, maszyn i urządzeń do realizacji procesów introligatorskich; realizowania procesów wykonywania druków luźnych; realizowania procesów wykonywania opraw.

Czytaj więcejIntroligator

cmpetit krawiecAbsolwent szkoły kształcącej w zawodzie krawiec powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: konstruowania i modelowania wyrobów odzieżowych zgodnie z zamówieniem klienta; dobierania materiałów odzieżowych i dodatków do wyrobu odzieżowego; obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych podczas wytwarzania wyrobów odzieżowych; wykonywania wyrobów odzieżowych; świadczenia usług związanych z przeróbką i naprawą wyrobów odzieżowych.

Czytaj więcejKrawiec