Zespół Szkół Zawodowych Rzemiosła oferuje 22 kierunki kształcenia.

Zapewniamy solidną naukę, praktykę w renomowanych firmach, pewną przyszłość na rynku pracy, stypendium socjalne i naukowe.

Wybierz zawód dla Siebie.

 

  • strona główna - pracownie
  • strona główna - program
  • strona główna - książki
  • strona główna - praktyki

 

 

Drodzy rodzice i uczniowie. Pragnę przedstawić rekomendacje Związku Rzemiosła Polskiego w sprawie pracowników młodocianych. Proszę mieć na uwadze, że są to rekomendacje.

Pozdrawiam. Dyrektor Ireneusz Springer

 

 

 

 

 

Drodzy uczniowie oraz rodzice!
Na naszej stronie internetowej w zakładce "E-nauczanie" ( w górnym prawym rogu) zamieszone zostają materiały przygotowane przez nauczycieli z poszczególnych przedmiotów.
 
 
 

Drodzy Rodzice!

           W nawiązaniu do wcześniejszej informacji, o dostępności każdego ucznia naszej szkoły do zdalnego nauczania, proponujemy Państwu możliwość wypożyczenia sprzętu komputerowego z zasobów szkoły. Jeżeli Państwo nie posiadacie takiego sprzętu lub jest więcej dzieci korzystających z nauki zdalnej informuję, że wypożyczenie laptopów jest możliwe po wcześniejszym kontakcie ze szkołą. Dostęp do internetu leży już po Państwa stronie.

Osoby zainteresowane proszę o kontakt pod numery zawarte we wcześniejszym wpisie.

Pozdrawiam.

Dyrektor

Ireneusz Springer

 

 

 

 

 

Drodzy Uczniowie i Rodzice !

 

W związku z prowadzonym przez naszą szkołę nauczaniem na odległość, z wykorzystaniem strony internetowej szkolarzemiosla.pl w zakładce e-nauczanie, pojawia się wątpliwość czy wszyscy uczniowie dysponują dostępem do Internetu, aby w pełni korzystać z zamieszczanych materiałów.

W związku z tym, proszę o zgłaszanie sytuacji, kiedy uczeń nie ma dostępu do Internetu a tym samym, nie może korzystać ze zdalnego nauczania. Jeśli zaistnieją takie zgłoszenia, szkoła przygotuje wersję papierową zamieszczanych materiałów dla uczniów, których to będzie dotyczyć. Materiały te będą wyłożone przed budynkiem szkoły w widocznym miejscu, z oznaczeniem konkretnego adresata.

Zgłoszeń, o braku dostępu do Internetu, prosimy dokonywać telefonicznie pod numerami tel.: 523522722 , 505709852 , 603619417, podając nazwisko ucznia i klasę.

Działanie moje podyktowane jest troską o to, aby każdy uczeń naszej szkoły, miał kontakt z treściami związanymi z nauczaniem zdalnym oraz nie był wykluczony z procesu dydaktycznego z przyczyn czysto technologicznych.

Pozdrawiam wszystkich Rodziców i Uczniów życząc wytrwałości i sukcesów w domowym nauczaniu.

Do zobaczenia w szkolnych ławkach – mam nadzieje niebawem.

Dyrektor

Ireneusz Springer

Drodzy Uczniowie i Rodzice !

 

W związku z Rozprządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. informuję, że czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty zostaje przedłużone do dnia 10 kwietnia 2020 r.

Informuję jednocześnie, że jednostka nasza realizuje swe zadania za pomocą storny internetowej szkoły- www.szkolarzemiosla.pl w zakładce ,, e-nauczanie '', a kontakt z Państwem utrzymujemy przez adres szkoły : sekretariat@szkolarzemiosla.pl . Na adres ten prosimy kierować wszelkie pytania i uwagi związane z realizowanym kształceniem na odległość.

 

Czas, w którym jesteśmy wymaga od nas wszystkich  mobilizacji i współpracy. Rodziców proszę o wyrozumiałość i cierpliwość szczególnie teraz, kiedy wielu z Państwa łączy prace zawodową ze wsparciem i motywacją dzieci w zdalnej nauce. Nauka prowadzona na odległość, realizowana jest przez naszą szkołę, z wykorzystaniem materiałów udostępnianych przez nauczycieli prowadzących dany przedmiot. Proponowane zadania i tematy mają charakter pracy domowej opartej na inicjatywie własnej ucznia, wykazującego aktywność i chęć do samokształcenia. Materiały te uwzględniają równomierne obciążenie ucznia oraz jego możliwośći psychofizyczne . 

Mam nadzieję, że świadomość uczniów naszej szkoły- jest świadomością ludzi dorosłych i każda praca oraz działanie wkładane we własny rozwój jest inwestycją w przyszłość. Postarajmy się wykorzystać taką formę nauki jak najlepiej, bo w obecnej sytuacji jest to jedyna ,,zdrowa'' metoda by realizować założenia programowe.

 

Proszę Rodziców o umiarkowane motywowanie dzieci do pracy, a uczniów o rozsądek i zaangażowanie w poznawanie nowych, ciekawych tematów .

Życzę wszystkim zdrowia i uśmiechu ( najlepsze lekarstwo na wirusa)

Dyrekotr Ireneusz Springer

 

 

 

 

1. Język polski

 

 

 

2. Matematyka 

 

 

 

 

 

3. Język angielski 

 

 

3. Historia i Geografia 

 

 

4. Fizyka 

 

 

5. Wychowanie fizyczne 

 

 

 

6. Edukacja dla bezpieczeństwa 

 

 

7. Fotografowie 

 

 

 

 

 

8.Podstawy fryzjerstwa 

 

 

 

9. Kompetencje personalne i społeczne 

 

 

10. Cukiernik/ Piekarz 

 

 

 

11. WOS

WOS -klasy III


Witam Państwa!
W ramach zajęć z WOS proponuję zapoznanie się z wydarzeniami, które wyznaczały Naszą drogę do niepodległości, po roku 1945. Ważne jest w tej historii to, że aktorami tych protestów byli ludzie młodzi – czasami wasi rówieśnicy. Ryzykowali wszystkim- pracą, nauką, wolnością a czasem życiem. Warto wiedzieć, co było przedmiotem sporów, w imię których przelewano krew. Przeczytanie ze zrozumieniem tego tekstu i obejrzenie ( w wolnej chwili) filmu „ Człowiek z żelaza” pozwoli wam zrozumieć „tamte czasy” i zadać sobie pytanie : Czy byłbym zdolny do takich poświęceń? Być może za kilka lat opowiecie swoim dzieciom o bohaterach tamtych wydarzeń. My, kiedy spotkamy się ponownie na zajęciach, będziemy mieli o czym rozmawiać i opowiem Wam jako świadek i uczestnik wydarzeń z roku 1981 o realiach dnia codziennego w stanie wojennym.
Pozdrawiam wszystkich życząc sukcesów w walce z wirusem i obserwujcie stronę naszej szkoły, gdzie zamieszczać będziemy wszelkie materiały i komunikaty.
Ireneusz Springer

Czerwiec ’56
W państwach niedemokratycznych, a takim krajem była Polska przed rokiem 1989, konfliktów nie rozwiązywano, ale tłumiono siłą. Władza wysyłała przeciwko bezbronnym ludziom milicję i wojsko.
Pierwszym dużym buntem społecznym w czasach PRL był protest robotników w Poznaniu. Ogromne wydatki na zbrojenia, zbyt wygórowane normy produkcji, spadek zarobków, przy jednoczesnym wzroście cen podstawach produktów spożywczych – wszystko to spowodowało niezadowolenie robotników z zakładów im. Józefa Stalina (wcześniej H. Cegielskiego). 28 czerwca 1956 r. rozpoczęli oni pochód w stronę centrum miasta, po drodze przyłączali się robotnicy z innych fabryk.

Film dostępny na portalu epodreczniki.pl
TVP S.A., tylko do użytku edukacyjnego na epodreczniki.pl
Reportaż o wydarzeniach z 1956 r. w Poznaniu
Pochód liczący około 100 tys. osób śpiewał pieśni religijne i wznosił hasła: „Żądamy chleba”, „Precz z komunistami”, „My chcemy Boga”, „Żądamy religii w szkołach”, „Precz z Moskalami”.
Demonstranci opanowali budynki władz miejskich i Komitet Wojewódzki PZPR oraz zajęli więzienie. Z magazynu więziennego oraz ze Studium Wojskowego protestujący wynieśli broń, z której strzelali w stronę oblężonego budynku Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. Rozpoczęła się krwawa walka. Początkowo demonstranci mieli przewagę, spalili kilkadziesiąt czołgów (obrzucili je butelkami z benzyną), ale szybko zostali spacyfikowani. Do Poznania wkroczyło ponad 10 tys. żołnierzy, którzy dysponowali ok. 300 czołgami oraz transporterami opancerzonymi i innymi rodzajami broni. W trakcie walk ulicznych, a potem pacyfikacji miasta, śmierć poniosło około 75 osób (dokładna liczba do dziś nie została ustalona), a według różnych źródeł od 500 do 800 zostało rannych.
Następnego dnia premier Józef Cyrankiewicz wygłosił przemówienie radiowe, w którym groził: „Każdy prowokator czy szaleniec, który odważy się podnieść rękę przeciw władzy ludowej, niech będzie pewien, że mu tę rękę władza odrąbie”.
Zdaniem historyków poznański czerwiec doprowadził do zmian politycznych w Polsce w październiku 1956 r. Na czele PZPR stanął wówczas Władysław Gomułka, wypuszczono wielu więźniów politycznych, w tym kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Marzec ’68
W marcu 1968 roku rozpoczęli protest warszawscy studenci po tym, jak władze zakazały wystawiania „Dziadów” Adama Mickiewicza w reżyserii Kazimierza Dejmka.
W trakcie spektaklu padały antyrosyjskie okrzyki przyjmowane z aplauzem przez publiczność. Po ostatnim przedstawieniu „Dziadów” studenci utworzyli pochód i przemaszerowali z Teatru Narodowego pod pomnik Mickiewicza, domagając się dalszych przedstawień. Protestujący żądali zniesienia cenzury.
Film 2 Źródło: TVP S.A., tylko do użytku edukacyjnego na epodreczniki.pl.
\
Film dostępny na portalu epodreczniki.pl
TVP S.A., tylko do użytku edukacyjnego na epodreczniki.pl
W wielu miastach Polski studenci zaczęli zbierać podpisy pod petycją do Sejmu, protestując przeciwko zakazowi przedstawień.
Po kilku dniach niektórzy uczestnicy manifestacji zostali zatrzymani, a dwóch studentów wyrzucono z uczelni. 8 marca 1968 zorganizowano na dziedzińcu Uniwersytetu Warszawskiego wiec w obronie represjonowanych i relegowanych kolegów. Milicja brutalnie rozpędziła protestujących, a kilkudziesięciu młodych ludzi, m.in. Jacek Kuroń i Karol Modzelewski, zostało aresztowanych. W następnych dniach odbyły się wiece na wielu uczelniach w całej Polsce. Protestujący domagali się ustalenia odpowiedzialności za brutalną akcję MO, a także ograniczenia cenzury i respektowania wolności słowa. Na Uniwersytecie i na Politechnice Warszawskiej rozpoczęto strajk okupacyjny, po trzech dniach jednak zakończony wobec groźby rozwiązania uczelni. Według władz PZPR inspiratorami zajść były osoby pochodzenia żydowskiego.
Buntownicy pozostali jednak osamotnieni, nie udało im się nakłonić do protestów robotników z wielkich zakładów.
Władze brutalnie rozprawiły się z protestującymi, na kilku uczelniach zamknięto całe wydziały, tysiące studentów skierowano do służby wojskowej. Wiele osób w wyniku nagonki antysemickiej musiało wyjechać z kraju.
Doświadczenie Marca ’68 było jednym z najważniejszych czynników kształtujących opozycję lat 80 tych.
Grudzień ’70
14 grudnia 1970 r. w Stoczni Gdańskiej wybuchł strajk wywołany ogłoszonymi dwa dni wcześniej podwyżkami cen artykułów pierwszej potrzeby, zwłaszcza żywności. Rozpoczął on falę protestów i manifestacji ulicznych, które objęły większość Wybrzeża.
Najtragiczniejsze zdarzenia miały miejsce w Gdyni, gdzie 17 grudnia wojsko bez ostrzeżenia otworzyło ogień w stronę idących do pracy robotników. Zginęło kilkadziesiąt osób. Doszło do gwałtownych starć kilku tysięcy robotników z oddziałami milicji i wojska. Do zamieszek doszło też w Szczecinie, stoczniowcy spalili budynek Komitetu Wojewódzkiego PZPR. 18 grudnia strajkowały już największe zakłady w Gdańsku, Gdyni, Słupsku, Elblągu i Szczecinie.

Film dostępny na portalu epodreczniki.pl
Symbolem tych wydarzeń stała się śmierć młodego robotnika – Zbyszka Godlewskiego, który zginął od serii z karabinu maszynowego.
Jego ciało koledzy położyli na drzwiach i nieśli do budynku Miejskiej Rady Narodowej. Wkrótce po masakrze inżynier Krzysztof Dowgiałło napisał „Balladę o Janku Wiśniewskim”. Nie znał prawdziwego nazwiska poległego, więc wybrał popularne imię i nazwisko. O tragicznych wydarzeniach Grudnia 1970 roku opowiada film „Czarny czwartek” w reż. Antoniego Krauze, motywem przewodnim filmu jest „Ballada o Janku Wiśniewskim” w wykonaniu Kazika Staszewskiego.
Robotniczy protest doprowadził do zmiany ekipy rządzącej, pierwszym sekretarzem PZPR został Edward Gierek.
W telewizyjnym przemówieniu odciął się od decyzji poprzedniego kierownictwa partii i obiecał poprawę sytuacji materialnej. Zdaniem Gierka nie był to robotniczy protest, ale działania „wrogów socjalizmu” i dlatego musiały spotkać się z tak zdecydowaną reakcją. Kolejne lata dziejów PRL do czasu powstania „Solidarności” historycy określają „dekadą Gierka”.

Czerwiec ’76
25 czerwca 1976 r. kilkadziesiąt tysięcy osób w ok. 97 zakładach pracy rozpoczęło strajki i demonstracje uliczne.
Bezpośrednią przyczyną protestów była zapowiedziana poprzedniego dnia w Sejmie przez premiera Piotra Jaroszewicza drastyczna podwyżka cen artykułów żywnościowych (m.in.: mięso i ryby – 69%, nabiał – 64%, ryż – 150%, cukier – 90%). Nazajutrz w Radomiu, Ursusie i Płocku doszło do pochodów i demonstracji zakończonych starciami z milicją i ZOMO (Zmotoryzowane Odwody Milicji Obywatelskiej). Najbardziej zacięte walki uliczne miały miejsce w Radomiu. Strajkowali robotnicy w wielu fabrykach na terenie całej Polski.

Film dostępny na portalu epodreczniki.pl
Ekipa Edwarda Gierka wycofała się z podwyżek, ale postanowiła zastraszyć protestujących. Władze rozpoczęły brutalne represje. Zatrzymanych robotników przepuszczano przez tzw. „ścieżki zdrowia”, czyli szpaler bijących pałkami milicjantów. W pokazowych procesach skazywano ludzi na wieloletnie więzienie i wysokie kary pieniężne.
Po tych wydarzeniach powstał Komitet Obrony Robotników (KOR), jawna organizacja opozycyjna sprzeciwiająca się polityce władz i niosąca pomoc prawną i finansową represjonowanym uczestnikom protestu w Ursusie, Radomiu i Płocku. Dzięki działalności KOR możliwe były zmiany w 1980 roku. Niestety kryzys ekonomiczny w kraju pogłębiał się, władze Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej zdecydowały o wprowadzeniu kartek na zakup cukru. Od tego momentu aż do 1989 roku PRL miała być „krajem kartek”.

Sierpień ’80
Druga połowa lat siedemdziesiątych w PRL to narastający kryzys gospodarczy i niezadowolenie społeczeństwa z realiów państwa komunistycznego.
Wybór Polaka, kardynała Karola Wojtyły, na papieża w październiku 1978 r. oraz jego pielgrzymka do ojczyzny w czerwcu 1979 r. obudziły nadzieje społeczeństwa na zmiany. Historyk Andrzej Paczkowski napisał o tych czasach, że „Polacy klękając przed papieżem, zarazem wstawali z kolan”. Rok później wybuchły strajki, które zmieniły bieg historii i były początkiem końca komunizmu w Europie. Bezpośrednią przyczyną protestów w sierpniu 1980 roku stały się podwyżki cen, które wywołały strajki w największych zakładach produkcyjnych w całej Polsce. 14 sierpnia przerwano pracę w Stoczni Gdańskiej. Poza postulatami ekonomicznymi zażądano przywrócenia do pracy usuniętych za działalność związkową Anny Walentynowicz i Lecha Wałęsy.

Film dostępny na portalu epodreczniki.pl

Powstał wówczas Międzyzakładowy Komitet Strajkowy (MKS), na czele którego stanął Wałęsa. Komitet sformułował 21 postulatów dotyczących m.in. zgody na powołanie niezależnych od partii Wolnych Związków Zawodowych, zagwarantowania prawa do strajku, uwolnienia więźniów politycznych.
18 sierpnia strajk rozpoczął się w Szczecinie, gdzie także utworzono Międzyzakładowy Komitet Strajkowy kilkudziesięciu zakładów pracy. Władze wycofywały się z podwyżek, ale nie chciały wyrazić zgody na postulaty polityczne. Na całym Wybrzeżu rozpoczął się strajk generalny. Robotników wsparli intelektualiści, m.in. Tadeusz Mazowiecki, Bronisław Geremek, Andrzej Wielowieyski. Doradzali oni działaczom „Solidarności” w kwestiach prawnych i ekonomicznych, ale decyzje podejmowali strajkujący robotnicy.
31 sierpnia 1980 r. nastąpiła historyczna chwila: Lech Wałęsa w imieniu wszystkich strajkujących pracowników podpisał porozumienie z Komisją Rządową.
Władze zgodziły się na realizację 21 postulatów, w tym na zarejestrowanie ogólnopolskiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Kolejne postulaty miały również charakter polityczny. Robotnicy domagali się przestrzegania zawartego w konstytucji PRL prawa do wolności słowa oraz dostępu do kontrolowanych przez partię mediów. Strajkujący żądali też zaprzestania represji wobec osób prześladowanych za przekonania. Następnego dnia robotnicy wrócili do pracy.
Sierpień ’80 to pierwszy konflikt społeczny w czasach PRL, w którym komuniści nie użyli siły. Jedną z przyczyn był fakt, że dziesięć milionów Polaków działało wówczas w NSZZ Solidarność.
Porozumienie z władzą okazało się jednak kruche. „Karnawał Solidarności” trwał tylko szesnaście miesięcy. 13 grudnia 1981 r. władza rozprawiła się z NSZZ „Solidarność”, ogłaszając stan wojenny. O tych wydarzeniach opowiada film Andrzeja Wajdy „Człowiek z żelaza”.
Grudzień ’81
Konflikty po podpisaniu w 1980 roku porozumień sierpniowych i zarejestrowaniu NSZZ „Solidarność” nie ustały.
Brakowało żywności, artykułów higienicznych, obuwia, benzyny. Nawet wprowadzenie kartek niemal na wszystko nie poprawiło sytuacji. Przez cały rok 1981 wybuchały protesty, strajkowały zakłady pracy, wyższe uczelnie, komunikacja miejska. Najważniejsze funkcje w państwie objął gen. Wojciech Jaruzelski, który był I sekretarzem PZPR, premierem i ministrem obrony narodowej. Władze komunistyczne w największej tajemnicy przygotowywały wprowadzenie stanu wojennego. 12 grudnia 1981 roku przed północą rozpoczęły się aresztowania działaczy „Solidarności”. Był to przewrót wojskowy.

Film dostępny na portalu epodreczniki.pl
TVP S.A., tylko do użytku edukacyjnego na epodreczniki.pl
W ciągu kilku dni w więzieniach i w specjalnych ośrodkach internowano ponad sześć tysięcy osób.
Zawieszono działalność organizacji społecznych, ograniczono swobodę poruszania, wprowadzono godzinę milicyjną, kontrolowano rozmowy telefoniczne i korespondencję. Zakazano organizacji manifestacji i strajków, zmilitaryzowano zakłady przemysłowe. Do ogromnej operacji wojskowo policyjnej skierowano 80 tys. żołnierzy, 30 tys. milicjantów, zomowców i esbeków (SB – Służba Bezpieczeństwa). Po raz pierwszy od czasu II wojny światowej użyto tak wielkich sił do zdławienia opozycji. Historycy często te wydarzenia nazywają wojną polsko jaruzelską.
13 grudnia rano, zamiast programu dla dzieci w telewizji, Polacy mogli oglądać przemówienie gen. Wojciecha Jaruzelskiego, wcielającego się w rolę obrońcy „ojczyzny, która znalazła się nad przepaścią”.
Generał przedstawił działania opozycji i „Solidarności” jako „jawne dążenie do całkowitego rozbioru socjalistycznej polskiej państwowości”.
Pozostali na wolności działacze „Solidarności” odpowiedzieli na wprowadzenie stanu wojennego strajkami, ale były one łamane przez specjalne jednostki milicji, ZOMO i wojska.
Do najbardziej tragicznych wydarzeń doszło 16 grudnia 1981 r. w kopalni „Wujek”, gdzie do protestujących strzelano z broni palnej. Zginęło dziewięciu górników, kilkudziesięciu zostało rannych.
Mimo determinacji władze komunistyczne nie zdołały pokonać ludzi „Solidarności”. Wielu działaczy już w podziemiu organizowało opór.
Wydawano tysiące niezależnych publikacji, nadawało radio „Solidarność”, działały niezależne teatry, organizowano pomoc dla rodzin internowanych działaczy. Stan wojenny zniesiono 22 lipca 1983 roku.
Przywódca „Solidarności” – Lech Wałęsa – jesienią 1983 otrzymał Pokojową Nagrodę Nobla i stał się symbolem walki o wolną Polskę i prawa człowieka.
Można powiedzieć, że „Solidarność” w grudniu 1981 r. przegrała bitwę, aby osiem lat później wygrać wojnę.
Okrągły Stół ’89
W roku 1988 rozpoczęła się kolejna fala protestów. Strajkowały górnośląskie kopalnie, port w Szczecinie, a potem Stocznia Gdańska.
Żądano ponownego zalegalizowania „Solidarności”. Konflikt narastał, sytuacja ekonomiczna kraju była niezwykle dramatyczna. Po raz pierwszy w historii PRL postanowiono rozwiązać konflikt społeczny nie przy użyciu siły, ale w drodze negocjacji. Obie strony: władze PRL, a z drugiej strony opozycja solidarnościowa i przedstawiciele Kościoła, rozpoczęli 6 lutego 1989 roku obrady przy okrągłym stole.

Film dostępny na portalu epodreczniki.pl
Wynegocjowano między innymi ponowną rejestrację NSZZ „Solidarność”, wolne wybory do Senatu i w 35 proc. do Sejmu, a także utworzenie urzędu prezydenta.
Porozumienie przy okrągłym stole zapoczątkowało demokratyczne przemiany nie tylko w Polsce, ale i w całym bloku państw kontrolowanych przez Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. Strona rządowa sądziła, że dzięki reglamentowaniu wolności uda jej się utrzymać władzę. Wybory 4 czerwca 1989 roku i następne miesiące pokazały, jak bardzo się myliła.

 

12. Biologia klasa II i III  

 

 

13. WZP fryzjer

 

Drodzy uczniowie !

W związku z czasową przerwą w funkcjonowaniu naszej szkoły, związaną z koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa, już od jutra czyli 18 marca 2020 r. na naszej stronie publikowane będą materiały do samodzielnej pracy, wspierające Was w nauce. Przygotowane one zostały przez nauczycieli prowadzących dany przedmiot, a wyniki waszej pracy w domu, będą weryfikowane po powrocie do zajęć szkolnych. Proszę o poważne potraktowanie sytuacji i właściwe wykorzystanie czasu zawieszenia zajęć w szkole. Uzupełnijcie swoje wiadomości i rozwijajcie kompetencje ucząc się w domu. Dbajcie o siebie, aby uchronić się przed wirusem.

Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Dyrektor Ireneusz Springer 

 

 

 

 

 

 

P I L N E !!!!

W oparciu o decyzję Ministra Edukacji Narodowej wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa informujemy, że funkcjonowanie naszej szkoły zostaje czasowo ograniczone od dnia 12.03.2020  r.do dnia 25.03.2020 r.

Od dnia 12 marca 2020 r.uczniowie naszej szkoły nie przychodzą na zajęcia, lecz realizują przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach.

Od 16 marca 2020 r.zawieszone zostają zajęcia realizowane w ramach turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników (kursy).

Prosimy rodziców o zachęcanie dzieci do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole.

Prosimy rygorystycznie przestrzegać w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, unikać miejsc gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, centra handlowe).

Proszę pamiętać, że przerwa w funkcjonowaniu szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki i samokształcenia. Proszę uczniów o odpowiedzialne wykorzystanie czasu zawieszenia zajęć w szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje.

O wszelkich zmianach będziemy informować na stronie naszej szkoły.

W dniach 12 i 13 marca 2020 r. szkoła pełni dyżur i można uzyskać informację pod numerami telefonów: 523522722, 505709852, 603619417.

Pamiętaj aby uchronić się przed koronawirusem:

  • Często myj ręce ciepłą wodą z mydłem,
  • Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos,
  • Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kasłają i kichają,
  • Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się do oddziału zakaźnego
  • Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie gov.pl/koronawirus.

Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800-190-590.

                                                         Dyrektor

                                                           Ireneusz Springer

 

 

 

 

 

 

 

Czwartkowa wizyta  przedszkolaków z ,, Muzycznej Krainy'' przyniosła wiele radości młodym adeptom fryzjerstwa, a naszym uczniom możliwość realizacji nowych fryzur..

Miłe i ciekawe spotkanie .

 

 

 

 

 

 

Dnia 20 lutego udaliśmy się z wizytą do Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Szkoła w tym dniu obchodziła swoje święto – Dzień Medyka. Była to doskonała okazja do zdobycia wiedzy w dziedzinie kosmetologii, stomatologii czy geriatrii. Uczestniczyliśmy w pokazie udzielenia pierwszej pomocy, w warsztatach higieny jamy ustnej, w zajęciach z stymulatorem odczuć starczych. Skorzystaliśmy także z atrakcji sfery SPA, takich jak masaż, poradnictwo kosmetyczne czy tworzenie naturalnych kosmetyków.

                                           Dziękujemy za miło spędzony czas :) 

 

 

 


 

 

 

 

 

W Zespole Szkół Zawodowych Rzemiosła w Inowrocławiu adepci sztuki cukierniczej wzięli udział w  Walentynkowym konkursie cukierniczym ,, Z miłości do słodkości''. Motywem przewodnim konkursu była praca cukiernicza w tematyce walentynkowej . Uczniowie klas I, II i III stanęli  do rywalizacji tworząc samodzielnie prace oraz wizualnie bardzo imponujące, tak że jury miało bardzo trudny wybór, aby wyłonić zwycięzców.

I miejsce - Oskar Drop klasa III

II miejsce- Klaudia Polszewska klasa III

III miejsce- Oliwia Białecka klasa I

pozostali uczestnicy zdobyli wyróżnienie :

Marta Gombińska- klasa I

Wiktoria Kulpa- klasa II

Izabela Byczyńska- klasa II

Tycjan Wasilewski- klasa II

 

 

 

 

 

 

Drzwi otwarte w naszej szkole, które pod hasłem ,, spotkanie z ciekawymi zawodami', przeszły już do historii, zainteresowały wielu uczniów szkół podstawowych. Frekwencja przeszła nasze najśmielsze oczekiwania, dając powód do zadowolenia z zasadności organizowania tego typu spotkań. Cieszy fakt, że świadomość uczniów ósmych klas jest bardzo wysoka i doceniają oni wartość kształcenia zawodowego, które gwarantuje dobrą płacę i dobre życie. Każdy uczestnik naszego spotkania mógł wziąć czynny udział w pracach wszystkich pracowni i być współtwórcą pysznych zup, wypieków, deserów, można było sprawdzić swoje talenty w pracowni fryzjerskiej  czy w atelier fotograficznym. Wielu chłopców było pod wrażeniem naszego mobilnego warsztatu samochodowego, gdzie uczniowie klas trzecich ustawiali światła, diagnozowali komputerowo usterki w samochodach oraz zadbali o ciśnienie w oponach. Wiele pytań dotyczyło pięknie odrestaurowanych polskich motorowerów prezentowanych w szkole, będących własnością ucznia klasy III B Piotra Kłoczko.
Wszystkim spodobała się muzyka na żywo, gdzie swój talent wokalny zaprezentowała Urszula Wójcik z klasy I C. Dużym zainteresowaniem cieszyła się dala fitness- oblegana zwłaszcza przez chłopców, którzy mogli stoczyć walkę sparingową z naszym instruktorem prowadzącym zajęcia pozalekcyjne ze sztuk walki. Dni te były okazją także do wręczenia nagród grupie chłopców z III B za zajęcie II- go miejsca w turnieju bowlingowym oraz uhonorowaniem Piotra Kłoczko za ogrom pracy włożonej w realizację swojego hobby, związanego z remontowniem starych motocykli. Jest on przykładem na to, że można pokochać zawód, który staje się pasją.
Dziękuję wszystkim młodym ludziom za udział w naszych spotkaniach, za wniesioną radość i zainteresowanie naszą szkołą. Mam nadzieję, że wrześniowy dzwonek będzie naszym współnym startem do wyścigu po dobry zawód, dobrą pracę i dobre życie.
Pozdrawiam serdecznie .

 

 

 

 

 

 

 

Od wczoraj 29.01.2020 r. w Rzemiośle trwają drzwi otawrte.

Jeszcze tylko dziś ( 30.01.2020 r.) w godz.13:00- 16:00 można spotkać się z ciekawymi zawodami, w których kształcą się nasi uczniowie .

Wczorajszy dzień pokazał jak dużym zainteresowaniem cieszy się kształcenie zawodowe.

Naszą szkołę odwiedziło wielu ośmioklasistów pragnących zapoznać się z naszą ofertą edukacyjną.

Szkolne stanowisko diagnostyczne wszystkim zmotoryzowanym sprawdzi ciśnienie w oponach i ustawienie świateł.

ZAPRASZAMY 

 

 

 

W dniu 21.01.2020 r. odbył się VII Turniej Przyjaciół ,,Królówki'' w halowej piłce nożnej dziewcząt.

W turnieju udział wzięła reprezentacja naszej szkoły w składzie :

1. Jagoda Garbowska

2. Paulina Kierył

3. Julia Żyrek

4. Wiktoria Przybysz

5. Klaudia Studzińska

6. Sandra Łydkowska

7. Olga Ludwig

8. Wikotria Skowrońska

9. Klaudia Królak

10. Magda Gębka

 

Klasyfikacja :

- I m III -Liceum Ogólnokształcące

- II m- Zespół Szkół Chemiczno- Elektronicznych 

- III m- Zespół Szkół Zawodowych Rzemiosła

 

Nagrodzone najlepsze zawodniczki w zespołach :

- Zespół Szkół Zawowodych Rzemiosła = Paulina Kierył

- Zespół Szkół Chemiczno- Elektronicznych= Natalia Krajewska

- ,, Królówka''= Oliwia Ziółkowska

 

Wyróżniono:

- Zespół Szkół Zawodowych Rzemiosła- Magdalena Gębka

- Zespół Szkół Chemiczno- Elektronicznych- Kinga Czerwińska

- ,, Królówka''- Edyta Kaczmarek

 

Dziękujemy dziewczynom za udział i walkę, gratulując ,, sportowego pazura'' i wzorowej postawy .

 

 

 

 

Zdrowia, radości, spełnienia marzeń oraz wspaniałych ludzi wokół siebie w Nowym 2020 roku wszystkim Uczniom, Rodzicom i Pracownikom szkoły.

 

Życzy Dyrektor szkoły Ireneusz Springer

 

yczy 

Dnia 19.12.2019 r. w naszej szkole rozbrzmiewały dźwięki kolęd. Uczniowie spotkali się z Zespołem Zonir, działającym w ramach projektu ,, Twórcza Młodość'', którym kieruje Pan Krzysztof ,, Kosa'' Kosiński . Wspólne śpiewanie połączone z poczęstunkiem dostarczyło wszystkim wielu wrażeń i zakończyło się świątecznymi życzeniami.

 

Coroczne spotkanie organizowane przez Cech Rzemiosł Różnych było okazją do zaprezentowania przez młodzież naszej szkoły montażu słowno-muzycznego, związanego ze świętami. Na spotkanie świąteczno- noworoczne przybył poseł na Sejm RP Dariusz Kurzawa, liczni rzemieślnicy, emeryci, przedstawieciele instytucji publicznych oraz służb mundurowych. Gości powitał gospodarz spotkania Starszy Cechu Pan Piotr Jóźwiak, a probosz parafii pw. św. Mikołaja ksiądz Romuald Drążkowski poprowadził modlitwę i udzielił zebranym błogosławieństwa. Wszyscy otrzymali prezenty od św. Mikołaja, który w asyście elfów i śnież 

ynki wręczył pierniki przygotowane przez uczniów naszej szkoły. Zebrani goście podzielili się opłatkiem i życzeniami świątecznymi, a uroczystość zakończyła się wigilijnym poczęstunkiem.

 

 

 

W I semestrze roku szkolnego 2019/2020 przyszli rzemieślnicy uczestniczyli w spotkaniach warsztatowych prowadzonych przez pracowników Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień Panią Monikę Dziwnik i Panią Mariolę Warmuz. W trakcie warsztatów poruszane były kwestie szeroko pojmowanej profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych, hejtu, czyli mowy nienawiści oraz bezpiecznego poruszania się kierowców na drodze. Dziękujemy i do zobaczenia w II semestrze :)