Zespół Szkół Zawodowych Rzemiosła oferuje 22 kierunki kształcenia.

Zapewniamy solidną naukę, praktykę w renomowanych firmach, pewną przyszłość na rynku pracy, stypendium socjalne i naukowe.

Wybierz zawód dla Siebie.

 

  • strona główna - pracownie
  • strona główna - program
  • strona główna - książki
  • strona główna - praktyki

Jak każdego roku uroczyście obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej, połączony z pasowaniem na ucznia Szkoły Rzemiosła. Pasowania dokonali członkowie zarządu Cechu Rzemiosł Różnych: Starszy Cechu Pan Piotr Jóźwiak, Podstarszy Cechu Pan Jan Barbarzak oraz Podstarszy Pan Franciszek Żak. Obecni byli także: Przewodnicząca Komisji Egzaminacyjnej Kujawsko-Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy Pani Barbara Rurarz, członek zarządu Cechu Rzemiosł Różnych Pan Jacek Trela oraz członek Cechu Pan Grzegorz Tarkowski. Po raz pierwszy wyciągnięto flagę państwową na nowy maszt, który stanął na dziedzińcu szkolnym. Po pasowaniu wśród uczniów klas pierwszych wylosowano 3 rowery ufundowane przez Cech Rzemiosł Różnych . Zgromadzonym licznie nauczycielom życzenia z okazji Dnia Edukacji złożył Dyrektor szkoły Pan Ireneusz Springer oraz Starszy Cechu Pan Piotr Jóźwiak, wręczając okolicznościowe listy gratulacyjne i upominki książkowe. Na zakończenie wystąpił szkolny zespół wokalny, którego kunszt oraz nowydisain sceniczny nagrodzono gromkimi brawami.

 

 

 

 

 

2 października 2020 roku po raz X obchodzono Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. Nasza Szkoła wzięła udział w zabawie pod hasłem "Młodsi sprawdzają czy starsi tabliczkę mnożenia pamiętają". W sprawdzianie wzięli udział wszyscy uczniowie klas pierwszych i drugich, obecni w tym dniu w Szkole. Wyniki bardzo ucieszyły Dyrekcję Szkoły oraz koordynatora zabawy - nauczyciela matematyki. Po takiej powakacyjnej powtórce matematyka nam niestraszna!

 

 

 

 

Plan na tydzień B obowiązujący od 07.09.2020 r.

 

 

 

 

Tradycyjnie 1 września to dzień końca wakacji i powitania szkoły.
Nasi uczniowie spotkali się o godzinie 10, wraz z nauczycielami oraz Starszym Cechu Rzemiosł Różnych, na uroczystej mszy świętej w kościele św. Mikołaja. Następnie wszyscy udali się do szkoły, gdzie na dziedzińcu, w asyście pocztu sztandarowego odśpiewano hymn państwowy. W krótkim przemówieniu Pana Piotra Jóźwiaka- Starszy Cechu powitał nowych uczniów życząc im sukcesów w nauce oraz wytrwałości w zdobywaniu zawodu. Dyrektor szkoły Ireneusz Springer w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na odpowiedzialne traktowanie rygorów związanych z zagrożeniem koronawirusem oraz ,, dorosłe'' podejście do wymagań określonych przez organy sanitarne. Po prezentacji wychowawców i nowych nauczycieli oraz zapoznaniu się z planem lekcji młodzież wróciła do domów, ciesząc się z możliwości ponownego powrotu do szkoły.
1 wrzesień to także rocznica wybuchu II Wojny Światowej i bohaterskiej obrony Westerplatte, którą w tym roku- z uwagi na covid 19- nasza młodzież upamiętniła okolicznościową gazetką szkolną oraz zaplanowane zostały specjalnie dedykowane zajęcia lekcyjne.
 
Wszystkim uczniom życzymy sukcesów w nowym roku szkolnym.
 
 
 
 
 
 

Drodzy uczniowie i szanowni Rodzice !

Rozpoczynamy nowy rok 2020/2021.

1 września ( wtorek) o godzinie 10 uroczystą Mszą św. w kościele p.w.św. Mikołaja ( ul. ks. Bogdana Gordona) .

Dalsza część uroczystości odbędzie się na terenie szkoły przy ul. Poznańskiej 18.

Przypominam, że do szkoły przychodzą osoby zdrowe bez objawów mogących wskazywać na COVID 19. Traktując poważnie zagrożenie wirusem, poważnie i odpowiedzialnie traktujemy naszych przyjaciół i nauczycieli.

Pozdrawiam wszystkich słonecznie

Ireneusz Springer

 

 

 

Dla wszystkich naszych uczniów, którzy spędzają wakacje w mieście --- dobra informacja !

Zainteresowanych aktywnym spędzaniem czasu zapraszamy :

street workout

gimnastyka ogólnorozwojowa

samoobrona

fitness

w naszej Sali   - przy Kurowej 4 ;

każdego dnia - od godziny 7 do 11 .

Zajęcia prowadzi profesjonalista z uprawnieniami trenerskimi.

Nasza propozycja jest skierowana nie tylko do chłopców – dotyczy także dziewcząt, dla których zostanie utworzona oddzielna grupa treningowa.

                                                           Zapraszamy !!!

 

 

 

 

 

W związku z pojawiającymi się nieprawdziwymi informacjami pragniemy zapewnić, że nauka w Naszej szkole jest bezpłatna. Pokrywamy koszty związane z kursami zawodowymi uczniów, zapewniamy podręczniki szkolne, a uczniom kształcącym się w zawodzie mechanik pojazdów samochochodowych szkoła dofinansowuje kurs prawa jazdy. Dla zainteresowanych uczniów prowadzimy nieodpłatne zajęcia pozalekcyjne w wielu sekcjach: teatr szkolny, zajęcia muzyczno-wokalne, fitness i sztuki walki, warsztaty dziennikarskie-redakcja gazetki "Rzemuś" oraz grupa zajmująca się renowacją starych motocykli.

Dokonajcie dobrego wyboru - bo dobry wybór to dobry zawód!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drodzy uczniowie, rodzice oraz pracodawcy

 

Związek Rzemiosła Polskiego, Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej  informuje, że Ministerstwo Edukacji Narodowej wydało oficjalny komunikat, dotyczący decyzji o powrocie do realizacji zajęć praktycznych wszystkich uczniów-młodocianych pracowników.

Komunikat znajduje się pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/edukacja/przywrocenie-zajec-praktycznych-u-pracodawcow-dla-uczniow-branzowych-szkol-i-stopnia-bedacych-mlodocianymi-pracownikami

W tej sprawie MEN wyda właściwe rozporządzenie, na podstawie którego po 28 czerwca br. wszyscy uczniowie-młodociani pracownicy powracają do realizacji zajęć praktycznych, zgodnie z zawartymi umowami o pracę w celu przygotowania zawodowego.

Pracodawcy powinni pamiętać o należnych młodocianym pracownikom urlopach.

 

 

 

 

 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom naszej szkoły, publikujemy harmonogram odbioru świadectw.

 

26 czerwca ( piątek) 2020 r. - dziedziniec szkolny, w przypadku złych warunków atmosferycznych sala nr. 7

 

Godz. 8:00 - klasa III b, wychowawca K. Pomernacka

Godz. 8:30- klasa II b, wychowawca K. Pomernacka

Godz. 9:00- klasa I a, wychowawca M. Sroczyńska

Godz. 9:30- klasa I b, wychowawca K. Pawlak

Godz. 10:00- klasa I c, wychowawca M. Siewkowski

Godz. 10:30- klasa II a, wychowawca H. Święcicka

Godz. 11:00- klasa I d, wychowawca T. Drobny

Godz. 11:30- klasa IIIa, wychowawca A.Szymańska

Godz. 12:00- klasa III a, wychowawca M.Ostrowski

 

 

Uczniów prosimy o:

stawienie się w wyznaczonej godzinie,

zachowanie właściwych odległości sanitarnych

zaopatrzenie się w maseczki

posiadanie długopisów ( uczniowie klas III)

 UWAGA!

Drodzy uczniowie klasy III a, zmianie uległa godzina odbioru świadectw !

Godz. 11:30- Klasa III a- wychowawca Pani  A.Szymańska

Drodzy uczniowie

 

W sprawie wyznaczenia godziny i zasadności konsultacji proszę kontaktować się z nauczycielem prowadzącym .

 wtorek 09.06.2020r :

 godz. 9:00-10:00 - P. Drobny

godz. 9:00-10:00 - P. Zieliński

godz. 12:30-13:00 - P. Szymańska

 

Środa 10.06.2020r :

godz. 9:30-11:00 - fizyka (P. Kurkowiak)

Drodzy uczniowie

Od poniedziałku 01.06.2020 r. ruszają w naszej szkole konsultacje z nauczycielami .

W sprawie wyznaczenia godziny i zasadności konsultacji proszę kontaktować się z nauczycielem prowadzącym .

 wotorek :

 godz. 9:00- 10:30 - EDB (P. Szymańska ) 

godz. 11:00- 12:30 historia, geografia ( P. Święcicka ) 

Pozdrawiam . 

 

 

Dordzy uczniowie

Od poniedziałku 01.06.2020 r. ruszają w naszej szkole konsulatcje z nauczycielami .

W sprawie wyznaczenia godziny i zasadności konsultacji proszę kontaktować się z nauczycielem prowadzącym .

 

 poniedziałek:

 godz. 8:30- 10:30- matematyka

godz. 11:00- 12:30 język polski ( pan Siewkowski )

 

Pozdrawiam . 

 

 

 

Drodzy uczniowie !


Do dnia 08.06.2020 r. należy rozliczyć praktyczną naukę zawodu.

Dzienniczki praktycznej nauki zawodu proszę dostarczyć do szkoły.

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych: ósmoklasisty, gimnazjalnego, maturalnego, potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz zawodowego w 2020 r. 

 

Komunikat jest już również na stronie MEN https://www.gov.pl/web/edukacja/przygotowania-do-egzaminow-zewnetrznych-wytyczne-men-cke-i-gis

Z poważaniem

Anna Ostrowska
Rzecznik Prasowy / Zastępca Dyrektora MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Departament Informacji i Promocji

 

 

 

 

Drodzy Rodzice i Uczniowie !!
     Kieruję do Państwa informację zamieszczoną na stronie MEN, dotyczącą  pierwszych działań związanych z powrotem do nauczania stacjonarnego. W chwili pojawienia się stosownych rozporządzeń będę informował o szczegółach dotyczących dalszego postępowania.
Pozdrawiam wszystkich serdecznie.
Ireneusz Springer
 
Od poniedziałku, 18 maja br. uruchamiamy kolejne etapy stopniowego powrotu do stacjonarnego funkcjonowania szkół, wybranych placówek oświatowych, bezpośredniego prowadzenia zajęć specjalistycznych z dziećmi posiadającymi opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju i uczniami posiadającymi orzeczenie. Przywracamy również możliwość prowadzenia wybranych zajęć praktycznych w szkolnictwie branżowym. W kolejnych tygodniach przywrócimy zajęcia w klasach I-III szkoły podstawowej, umożliwimy realizację praktyk zawodowych u pracodawców w klasach III technikum oraz prowadzenie w szkołach konsultacji dla uczniów klas VIII szkoły podstawowej i absolwentów szkół ponadpodstawowych przygotowujących się do egzaminów, następnie dla uczniów wszystkich pozostałych klas ze szkół dla dzieci i młodzieży.
 
Zajęcia praktyczne z nauki jazdy pojazdami silnikowymi w branżowych szkołach I stopnia
Uczniowie klas III branżowych szkół I stopnia kształcący się w zawodach, dla których podstawa programowa przewiduje przygotowanie ucznia do kierowania pojazdami silnikowymi, będą mogli realizować zajęcia praktyczne z zakresu nauki jazdy:
•motocyklem (kat. A1/A2) – zawód: mechanik samochodowy;
•samochodem osobowym (kat. B) – zawody: elektromechanik pojazdów samochodowych, kierowca mechanik, mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych, mechanik pojazdów samochodowych, w tym kierowca mechanik (w tym zawodzie szkoła dodatkowo przygotowuje ucznia do testu kwalifikacyjnego w zakresie tzw. kwalifikacji wstępnej);
•traktorem (kat. T) – zawody: rolnik, operator maszyn leśnych, ogrodnik, mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych, jeździec.
Chodzi o te zajęcia praktyczne, których nie można realizować na odległość. Muszą być jednak spełnione określone warunki. Przede wszystkim wymagana jest zgoda ucznia, a w przypadku ucznia niepełnoletniego – jego rodzica lub opiekuna prawnego. Należy przy tym uwzględnić odrębne przepisy dotyczące ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
Kształcenie teoretyczne, tak jak dotychczas, będzie prowadzone zdalnie.
Od 1 czerwca br. uczniowie pozostałych klas ze szkół dla dzieci i młodzieży będą mieli możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły. Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków szkoły. Konsultacje będą dobrowolne dla ucznia, natomiast dyrektor szkoły będzie zobowiązany je zorganizować, biorąc pod uwagę możliwości szkoły.
W kolejnych tygodniach będziemy sukcesywnie wydawać stosowne rozporządzenia oraz przekazywać wytyczne sanitarne dotyczące organizacji zajęć w szkołach i placówkach oświatowych.
 
Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej
 

 

W dniu 30.04.2020 r. nasza szkoła wzięła udział w uroczystej mszy świętej zorganizowanej przez Cech Rzemiosł Różnych w Inowrocławiu. Intencją tej uroczystości było odbudowanie więzi międzyludzkiej i solidarności rzemieślniczej w trudnym okresie pandemii. Spotkanie to było okazją do wykonania przez Panią Iwonę Jasińską psalmów do muzyki Piotra Rubika.

Dziękuję nauczycielom, którzy wzięli udział we mszy świętej, dając tym samym wyraz troski i jedności społeczności szkolnej . 

Dyrektor 

 

 

 

 

 

Drodzy Rodzice oraz uczniowie klas ósmych
zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjna na rok szkolny 2020/2021 r.

źródło : www.ki24ino.pl