Blacharz samochodowy

cmpetit blacharzAbsolwent jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: oceniania stanu technicznego nadwozi pojazdów samochodowych; naprawiania uszkodzonych nadwozi pojazdów samochodowych; zabezpieczania antykorozyjnego nadwozi pojazdów samochodowych.

 

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się:

 1. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów;
 2. Bezpieczeństwo i higiena pracy;
 3. Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej;
 4. Język obcy ukierunkowany zawodowo;
 5. Kompetencje personalne i społeczne;
 6. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru mechanicznego i górniczo-hutniczego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów;
 7. Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w innych zawodach
 8. Naprawa uszkodzonych nadwozi pojazdów samochodowych
 9. Ocena stanu technicznego elementów nadwozi pojazdów samochodowych
 10. Naprawa nadwozi pojazdów samochodowych
 11. Wykonywanie zabezpieczeń antykorozyjnych nadwozi pojazdów samochodowych