Kucharz

cmpetit kucharzAbsolwent szkoły jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: przechowywania żywności; sporządzania potraw i napojów; wykonywania czynności związanych z ekspedycją potraw i napojów.

Czytaj więcej

Lakiernik

cmpetit blacharzAbsolwent szkoły kształcącej w zawodzie lakiernik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: przygotowania powierzchni do naniesienia powłok lakierniczych; nanoszenia powłok lakierniczych; wykonania renowacji powierzchni lakierowanej.

Czytaj więcej

Mechanik poj. sam.

cmpetit mechsamAbsolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: użytkowania pojazdów samochodowych; diagnozowania pojazdów samochodowych; naprawiania pojazdów samochodowych.

Czytaj więcej

Monter inst. sanitarnych

cmpetit hydraulikAbsolwent szkoły kształcącej w zawodzie monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: wykonywania robót przygotowawczych związanych z budową sieci komunalnych oraz montażem instalacji sanitarnych; wykonywania robót związanych z budową sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych oraz sieci i węzłów ciepłowniczych; wykonywania montażu instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych; wykonywania robót związanych z konserwacją, naprawą i modernizacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych.

Czytaj więcej

Monter zabudowy

cmpetit dekarzAbsolwent szkoły kształcącej w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: montowania systemów suchej zabudowy; wykonywania robót malarskich; wykonywania robót tapeciarskich; wykonywania robót posadzkarskich; wykonywania robót okładzinowych.

Czytaj więcej

Ogrodnik

cmpetit ogrodnikAbsolwent szkoły kształcącej w zawodzie ogrodnik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: wykonywania prac związanych z zakładaniem i pielęgnacją upraw sadowniczych, warzywnych, roślin przyprawowych, roślin ozdobnych oraz grzybów jadalnych; wykonywania prac związanych ze zbiorem, przechowywaniem i sprzedażą plonów ogrodniczych; prowadzenia i obsługi ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami).

Czytaj więcej

Piekarz

cmpetit piekarzAbsolwent szkoły kształcącej w zawodzie piekarz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: przygotowywania surowców do produkcji wyrobów piekarskich; sporządzania półproduktów piekarskich; dzielenia ciasta i kształtowania kęsów na wyroby piekarskie; przeprowadzania rozrostu oraz wypieku pieczywa; obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji wyrobów piekarskich.

Czytaj więcej

Ślusarz

cmpetit slusarzAbsolwent zasadniczej szkoły zawodowej kształcącej w zawodzie ślusarz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: wykonywania elementów maszyn i urządzeń; naprawiania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi; wykonywania połączeń; konserwowania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.

Czytaj więcej

Sprzedawca

cmpetit sprzedawcaAbsolwent szkoły kształcącej w zawodzie sprzedawca powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży; wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży

Czytaj więcej

Stolarz

cmpetit stolarzAbsolwent szkoły kształcącej w zawodzie stolarz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: wykonywania wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych; wykonywania prac związanych z obsługą oraz konserwacją maszyn i urządzeń stosowanych w stolarstwie; wykonywania napraw, renowacji i konserwacji wyrobów stolarskich.

Czytaj więcej