Fryzjer

cmpetit fryzjerAbsolwent szkoły jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych włosów; wykonywania zabiegów chemicznych włosów; wykonywania strzyżenia włosów; wykonywania stylizacji fryzur.

 

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się:

 1. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów;
 2. Bezpieczeństwo i higiena pracy
 3. Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
 4. Język obcy ukierunkowany zawodowo
 5. Kompetencje personalne i społeczne
 6. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów;
 7. Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: fryzjer, technik usług fryzjerskich
 8. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie fryzjer opisane w części II:
 9. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich
 10. Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych włosów
 11. Strzyżenie włosów, formowanie fryzur i ondulowanie
 12. Zmiana koloru włosów