Wymagane dokumenty dla gimnazjalistów

  • Podanie do szkoły

  • Świadectwo ukończenia gimnazjum

  • Wyniki testu gimnazjalnego

  • Zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza medycyny pracy (skierowanie na badania wystawia pracodawca)

  • 4 zdjęcia