Zespół Szkół Zawodowych Rzemiosła oferuje 22 kierunki kształcenia.

Zapewniamy solidną naukę, praktykę w renomowanych firmach, pewną przyszłość na rynku pracy, stypendium socjalne i naukowe.

Wybierz zawód dla Siebie.

 

  • strona główna - pracownie
  • strona główna - program
  • strona główna - książki
  • strona główna - praktyki

Nagrodziliśmy najlepszych i najbardziej aktywnych uczniów Szkoły Rzemiosła

 

Zarząd Cechu Rzemiosł Różnych wziął udział w uroczystości zakończenia roku szkolnego. Na najlepszych i najbardziej aktywnych czekały nagrody i wyróżnienia.

Zarząd Cechu w składzie Jan Barbarzak (starszy cechu), podstarszy i zarazem prezes kujawsko-pomorskiej Izby Rzemiosła Jacek Trela, drugi podstarszy Piotr Jóźwiak i członek
zarządu Anna Kornacka docenili starania uczniów szkoły.

- Dziękuję Wam za wasze starania oraz zaangażowanie. Cech z wielką życzliwością przypatruje się zwłaszcza tym, którzy uczą się bardzo dobrze oraz ambitnie podchodzą do działań na rzecz szkoły - podkreślił starszy cechu Jan Barbarzak.

Cech Rzemiosł Różnych był fundatorem nagród, które wręczono podczas zakończenia roku szkolnego. Wśród nich znalazły się rowery, które rozlosowała zaproszona na uroczystość posłanka Ewa Kozanecka.

Lista nagrodzonych oraz fotorelacja dostępna na stronie Zespołu Szkół Zawodowych Rzemiosła.