Zespół Szkół Zawodowych Rzemiosła oferuje 22 kierunki kształcenia.

Zapewniamy solidną naukę, praktykę w renomowanych firmach, pewną przyszłość na rynku pracy, stypendium socjalne i naukowe.

Wybierz zawód dla Siebie.

 

  • strona główna - pracownie
  • strona główna - program
  • strona główna - książki
  • strona główna - praktyki

Starszy Cechu Jan Barbarzak nagrodzony podczas 15-lecia Niepublicznej Szkoły w Racicach

 

W podkruszwickich Racicach odbyły się uroczystości 15-lecia Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Zbigniewa Ryża. Wśród inicjatorów powstania placówki był Jan Barbarzak, jeden z działaczy zaangażowanych w powstanie naszej Szkoły Rzemiosła.

- Pochodzę z małej wsi Racice. Od lat mieszkam w Inowrocławiu, ale warsztat nadal prowadzę w swojej rodzinnej miejscowości. Zanim znalazłem się wśród inicjatorów powołania Szkoły Rzemiosła byłem bardzo zaangażowany w życie Racic. Zawsze próbowałem coś organizować i ożywiać swoją okolicę. W pewnym momencie stanęliśmy przed bardzo trudnym wyzwaniem. Zapadła decyzja o zamknięciu Szkoły Podstawowej w Racicach. Stworzyliśmy stowarzyszenie, aby powstrzymać samorząd przed taką decyzją. Niestety nie udało się, ale podjęliśmy się trudnego wyzwania przejęcia placówki. W kilka osób udało się nam uruchomić w tym samym miejscu Niepubliczną Szkołę Podstawową w Racicach. Szkołę, która do dziś bardzo dobrze funkcjonuje. Mając to doświadczenie miałem odwagę podjąć wraz z innymi działaczami decyzję o ożywieniu zawodów rzemieślniczych. Do tamtej pory Cech Rzemiosł realizował tylko naukę praktyczną zawodów. Doszliśmy jednak do wniosku, że możemy uczyć także tzw. teorii i tym samym postanowiliśmy otworzyć Zespół Szkół Zawodowych Rzemiosła w Inowrocławiu. Tym samym podnieśliśmy rangę naszemu cechowi. Małymi krokami po latach postanowiliśmy odbudować tradycje rzemieślnicze. Mamy nadzieję, że nasi młodzi uczniowie i czeladnicy pójdą w nasze ślady i będą ważną częścią społeczeństwa jaką są rzemieślnicy - podkreślał Jan Barbarzak.