Zespół Szkół Zawodowych Rzemiosła oferuje 22 kierunki kształcenia.

Zapewniamy solidną naukę, praktykę w renomowanych firmach, pewną przyszłość na rynku pracy, stypendium socjalne i naukowe.

Wybierz zawód dla Siebie.

 

  • strona główna - pracownie
  • strona główna - program
  • strona główna - książki
  • strona główna - praktyki

W drodze na Jasną Górę w ramach Pielgrzymki Rzemiosła Polskiego

 

Przedstawiciele Cechu Rzemiosł Różnych oraz Szkoły Rzemiosła w miniony weekend wzięli udział w Pielgrzymce na Jasną Górą.

Reprezentację inowrocławskich rzemieślników stanowiła delegacja w składzie starszy cechu Jan Barbarzak, prezes Kujawsko-Pomorskiej Izby Rzemiosła w Bydgoszczy i zarazem podstarszy cechu Jacek Trela oraz dyrektor Szkoły Rzemiosła Ireneusz Springer.

- W środowisku rzemieślniczym, podobnie jak i we wszystkich dziedzinach ludzkiego działania, istotna jest także potrzeba współpracy. Jej owocem jest doświadczenie drugiego człowieka, a zarazem doświadczenie siebie w świetle jego spojrzenia na to, co wspólne, co stanowi przedmiot wspólnego działania zakotwiczony w często odmiennych formach - zauważył arcybiskup metropolita katowicki Wiktor Stworc.

Po dotarciu do Częstochowy w ramach XLI Pielgrzymki Rzemiosła Polskiego, podkreślono wagę polskiego rzemiosła oraz przypomniano słowa bł. ks. Emila Szramka "rzeczowość istotna, idealizm w czynach, nigdy w słowach. Oszczędność i pracowitość. Wytrwałość, głęboka, szczera religijność, silne życie rodzinne i przywiązanie do starego obyczaju".