klasa III B

 WOS  -   III B
 
 
     Temat- Podsumowanie działu -  prawa człowieka
 
Powtórz następujące zagadnienia:
A.Czym są prawa człowieka?
B.Potrafię wymienić  kilka praw człowieka .
C.Znam organizacje  międzynarodowe, które  zajmują się ochroną  praw  człowieka  i wiem gdzie mogę złożyć skargę za naruszenie moich praw przez organy państwowe.
D.Potrafię w konstytucji  RP odszukać zapisane  prawa i wolności  i wiem  gdzie mogę  szukać pomocy  w  Polsce gdy moje prawa są  łamane .
E. Znam przyczyny łamania praw człowieka na świecie. 
 
 
Temat – Sprawdzian wiedzy i umiejętności z działu  prawa człowieka
Udziel odpowiedzi. Jest to test do samooceny. Odpowiedzi nie wysyłaj.  Podobny test będzie na lekcji w szkole 28 lutego.
1.Zaznacz poprawną odpowiedź
Prawa  człowieka to  inaczej                                               1 p
a.przywileje człowieka    b. obowiązki ludzi    c. dokumenty obywatelskie
 
 
     2. W oparciu  o konstytucję RP z 1997  wymień 4 prawa przysługujące  obywatelom naszego kraju:                                                                        4p
 
a………………………………………………   b …………………………………………………………..
c………………………………………………….   c……………………………………………………..
  
3.Podaj pełną nazwę organizacji międzynarodowej , która w 1948 roku uchwaliła  Powszechną Deklarację Praw Człowieka i Obywatela.             1p
 
…………………………………………………………………………………………………………………………
 
4.Wpisz literę P – prawda lub F -fałsz przy poszczególnych zdaniach:     4 p
a.
b.prawa człowieka są w pełni  przestrzegane w Szwecji i Norwegii  -   …………
c.prawa człowieka w Polsce gwarantuje konstytucja uchwalona w 1997 r.  ……
d.wrogie  nastawienie  do  ludzi  o innym kolorze skóry niż biały to rasizm- …….
e.prawa człowieka są przestrzegane w pełni w Afganistanie i Iraku -   ……… 
 
5.Zapoznaj się z opisaną sytuacją.               1p
 
Uczennica szkoły średniej po wakacjach na Mazurach  zaczęła otrzymywać dużo listów  od poznanych koleżanek i kolegów. Po 2 miesiącach okazało się, że   listonosz  zanim włożył   listy  do skrzynki adresatki wcześniej je przeczytał.
 
 Jakie konstytucyjne prawo  obywatela zostało naruszone?
 Zaznacz właściwą odpowiedź:
a.prawo do wolności
b.prawo  do tajemnicy  korespondencji
c. prawo wolności słowa i myśli
 
Punktacja samooceny
11 bdb      10 bdb ---     9 db      8 db ----   7 dst     6 dst-----      5 dop     od 4 ndst
 
 
 ………………….