klasa III A

WOS III A   07.02 2022

Przykłady łamanie praw człowieka na świecie

1.Informacja o łamaniu praw człowieka na świecie- przyczyny:

 1. ekonomiczne ,np. zatrudnianie dzieci i zmuszanie ich do pracy zawodowej,
 2. kulturowe, np. różne prawa męża i zony w małżeństwie,
 3. prawne, np. kara śmierci ,która obowiązuje w niektórych państwach,
 4. polityczne , np. rządy dyktatorskie , które stosują przemoc wobec obywateli

2       Działania podejmowane przez ludzi i organizacje pozarządowe broniące praw człowieka: :                a. apele do władz, które łamią prawa człowieka

                                     b. zbiórka darów

                                   c. wysyłanie listów w obronie konkretnych osób

3. Przejawy łamania praw człowieka:

a. nacjonalizm – bezkrytyczna miłość do własnego narodu

b rasizm – wrogość wobec ludzi o innym kolorze skóry niż biały,

c. ksenofobia- niechęć , wrogość do obcych

Prawa człowieka najczęściej łamane są tam, gdzie silniejsi mogą czuć się bezkarni w swoich działaniach wobec słabszych. Czynnikami dodatkowymi są ; przyzwolenie społeczne oraz mała wiedza obywateli o posiadanych uprawnieniach.

Ćwiczenia- prześlij do 17 lutego 2022

W tabeli podane są przykłady łamania praw człowiek. W miejsca wykropkowane wpisz -przyczynę.             Przyczyny: ekonomiczne, polityczne, prawne kulturowe

Przykład Przyczyny łamania praw człowieka
  …………………………………..
 

……………………………………..

 

…………………………………..

 

………………………………………….

Następne lekcja powtórzenie działu – prawa człowiek

 

WOS -   III A 07.02 2022

     Temat- Podsumowanie działu - prawa człowieka

W oparciu o lekcje od 11 lutego 2021 do   8 kwietnia powtórz następujące zagadnienia:

 1. Czym są prawa człowieka?
 2. Potrafię wymienić kilka praw człowieka .
 3. Znam organizacje międzynarodowe, które zajmują się ochroną praw człowieka i wiem gdzie mogę złożyć skargę za naruszenie moich praw przez organy państwowe.
 4. Potrafię w konstytucji RP odszukać zapisane prawa i wolności i wiem gdzie mogę szukać pomocy w Polsce gdy moje prawa są łamane .
 5. Znam przyczyny łamania praw człowieka na świecie.

Temat – Sprawdzian wiedzy i umiejętności z działu prawa człowieka

 1. Zaznacz poprawną odpowiedź

Prawa człowieka to inaczej                                               1 p

 1. przywileje człowieka   b. obowiązki ludzi   c. dokumenty obywatelskie

     2. W oparciu o konstytucję RP z 1997 wymień 4 prawa przysługujące obywatelom naszego kraju:                                                                       4p

a………………………………………………   b …………………………………………………………..

c………………………………………………….   c……………………………………………………..

 1. Podaj pełną nazwę organizacji międzynarodowej , która w 1948 roku uchwaliła Powszechną Deklarację Praw Człowieka i Obywatela.             1p

…………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Wpisz literę P – prawda lub F -fałsz przy poszczególnych zdaniach:     4 p
 2. prawa człowieka są w pełni przestrzegane w Szwecji i Norwegii -   …………
 3. prawa człowieka w Polsce gwarantuje konstytucja uchwalona w 1997 r. ……
 4. wrogie nastawienie do ludzi o innym kolorze skóry niż biały to rasizm- …….
 5. prawa człowieka są przestrzegane w pełni w Afganistanie i Iraku -   ………
 1. Zapoznaj się z opisaną sytuacją.              1p

Uczennica szkoły średniej po wakacjach na Mazurach zaczęła otrzymywać dużo listów od poznanych koleżanek i kolegów. Po 2 miesiącach okazało się, że   listonosz zanim włożył listy do skrzynki adresatki wcześniej je przeczytał.

Jakie konstytucyjne prawo obywatela zostało naruszone?

Zaznacz właściwą odpowiedź:

 1. prawo do wolności
 2. prawo do tajemnicy korespondencji
 3. prawo wolności słowa i myśli

Punktacja

11 bdb     10 bdb ---     9 db     8 db ----   7 dst     6 dst-----     5 dop     od 4 ndst

Odpowiedzi przesłać do 20 lutego 2022

………………….[i]