klasa III D

WOS kl III D 14.02.2022

Temat – Nieletni wobec prawa

1.Przestępstwa, których ofiarą padają młodzi ludzie (pobicia, napaść, kradzież).

Postępowanie w wybranych sytuacjach zagrożenia.

  1. Jak uniknąć kradzieży ?  

Unikaj zatłoczonych miejsc.

Nie noś portfela w tylnej kieszeni spodni..

Nie obnoś się biżuterią

  1. Jak uniknąć pobicia?

Nie skracaj drogi do domu.

Nie siadaj w pustym przedziale pociągu.

W pustym autobusie usiądź koło kierowcy.

  1. Co zrobić w sytuacji napaści?

Krzycz głośno.

Staraj się zapamiętać wygląd sprawcy.

Zgłoś się natychmiast na Policję

Zastanów się i odpowiedz sobie . Jak ty postępujesz w wyżej wymienionych sytuacjach?

Co robisz w sytuacji, w której należy komuś udzielić pomocy?

2. Zasady odpowiedzialności   osób nieletnich.

A. do 13 lat – tylko środki wychowawcze ,np. nagana,   naprawa szkody, nadzór kuratora.

B. od 13 do 17 lat – środki zachowawcze i poprawcze ,np. schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy.

C. od 15 do 17 lat – szczególne ciężkie przestępstwo karze się jak dorosłego.

D. od 17 lat – środki karne ( więzienie) .

3.Przepisy   prawne dotyczące sprzedaży i konsumpcji, alkoholu, papierosów i narkotyków ,np. grzywna, pozbawienie wolności, utrata przez właściciela sklepu zezwolenia na sprzedaż alkoholu .

 

 

WOS kl   III D  

Temat - Powtórzenie działu prawo.

Sprawdzian z tego działu będzie po powrocie do szkoły.