klasa III D 03.01.2022

Wiedza o społeczeństwie

 

Temat- Postępowanie sądowe kl IIId

1 Wyjaśnienie pojęcia postępowanie sądowe – to rozstrzyganie sprawy przez niezależny sąd.

2. Proces cywilny ,np. sprawy majątkowe , rodzinne, o alimenty, wypłaty wynagrodzenia, przyznania renty.

W procesie cywilnym występują dwie strony :

  1. strona powodowa inaczej powód – strona występująca z żądaniem wobec przeciwnej strony, domagająca się od sądu ochrony prawnej i rozstrzygnięcia sporu , np. pracownik ,któremu pracodawca nieregularnie wypłaca wynagrodzenie,
  2. strona pozwana – pozwany , do którego kierowane jest żądanie , np. pracodawca.

By sąd mógł rozpocząć proces powód musi napisać do sądu pismo dotyczące jego sporu. Pismo takie nazywa się pozew

3.Proces karny - strony procesowe to:

         oskarżony ,np. o napaść

         prokurator.

Rozprawę karną poprzedza postępowania przygotowawcze – śledztwo , dochodzenie prowadzone przez prokuraturę przy współpracy a policją..