klasa III B 03.01.2022

WOS –

Temat :Ochrona praw i wolności w Polsce Kl III B

Obywatele RP,gdy ich prawa i wolności zostaną naruszone mogą się zwrócić o pomoc do różnych instytucji takich jak:

1.Sądy i Trybunał Konstytucyjny

1.Rzecznik Praw Obywatelskich

O pomoc do rzecznika w ochronie swoich praw naruszonych przez władzę publiczną ( przez sądy ,służbę zdrowia, szkoły, policję ,urząd gminy) może zwrócić się każdy obywatel polski, a także grupa obywateli lub organizacje.

2 Urząd Rzecznika Praw Dziecka -stoi na straży praw dziecka

Naruszenie praw dziecka może zgłosić : samo dziecko , jego rodzic lub opiekun, krewny, pedagog, nauczyciel, członek organizacji pozarządowej.

3.Prawo obywateli do prywatności , w tym prawo do ochrony danych osobowych- art. 51 Konstytucji i Ustawa o ochronie danych osobowych z1997 r.

RODO – Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych to akt prawny dotyczący członków Unii Europejskiej w sprawie przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych. Obowiązuje od 2016, 2018r

4.Co kryje się pod pojęciem dane osobowe? Podaj konkretne przykłady.

……………………………………………     ……………………………… ……………………………………..

……………………………………………       …………………………….     ………………………………..