klasa II B 22.12.2021

Organizacja sprzedaży

Urządzenia kasowe

To urządzenia wykorzystywane do przyjmowania należności od klienta. Należą do nich:

 • Kasy rejestrujące
 • Czytniki kodów kreskowych
 • Terminale POS
 • Drukarki fiskalne
 • Boksy kasowe
 • Inne wyposażenie, np. wagi, testery.

Kasy rejestrujące fiskalne są to urządzenia, za pomocą których ewidencjonuje się obroty na potrzeby rozliczenia podatku VAT w transakcjach od klienta finalnego.

Każda kasa jest odpowiednio zaprogramowana według listy towarów znajdujących się w sklepie. Drukuje najczęściej dwie kopie paragonu: jedna dla klienta, a duga do archiwum sklepu.

Każda kasa wyposażona jest w pamięć fiskalną, która jest elektronicznym układem z niekasowalną pamięcią. Moduł fiskalny służy do przechowywania w pamięci wszystkich dobowych i miesięcznych raportów fiskalnych w celu rozliczeń z urzędem skarbowym. Moduł ma najczęściej pamięć, która wystarcza na około 5 lat nieprzerwanej pracy. Jest on trwale zabezpieczony przez producenta i nie wolno w niego ingerować.

Wśród kas rejestrujących można wyróżnić:

 • Kasy elektroniczne tzw. ECR, są przeznaczone do instalacji w niewielkich sklepach , maja ograniczoną pamięć, można je podłączyć do firmowego serwera, który przechowuje wszystkie dane dotyczące oferowanych towarów i usług
 • Kasy komputerowe tzw. EPOS, to komputery klasy PC dostosowane specjalnie do czynności fiskalnych. Są wyposażone w tradycyjny monitor lub odpowiedni wyświetlacz i klawiaturę. Do takiej kasy można podłączyć dodatkowy wyświetlacz dla klienta, czytnik kart magnetycznych i kodów kreskowych. Oprogramowanie w kasach EPOS nie jest poddawane homologacji i może być dowolnie modyfikowane. W zależności od potrzeb sklepu. Dzięki zastosowaniu tradycyjnego dysku twardego wszystkie dane i archiwa mogą być przechowywane prawie bez żadnych ograniczeń.

Z kasą wiążą się następujące pojęcia:

 1. Unikatowy numer nadany przez producenta, wprowadzony do pamięci kasy, drukowany na każdym paragonie,
 2. Numer ewidencyjny nadany przez urząd skarbowy, umieszczony w widocznym miejscu na obudowie kasy,
 3. Pamięć kasy to moduł, który zapisuje i przechowuje dane o obrotach i podatku VAT przez co najmniej 5 lat,
 4. Ufiskalnienie polega na uruchomieniu pamięci kasy przez serwisanta,
 5. Program pracy kasy to program opuszczony do stosowania przez Ministerstwo Finansów, zapewnia prawidłowy zapis obrotów i kwot podatku oraz wydruk paragonów i raportów fiskalnych,
 6. Plomba

Kasę muszą mieć podatnicy, którzy sprzedają towary i świadczą usługi na rzecz:

- osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej,

- osób fizycznych prowadzących działalność w formie indywidualnych gospodarstw rolnych.

Proszę zrobić notatkę w zeszycie

 

 

Sprzedaż towarów

Promocja w miejscu sprzedaży

Materiały POS (skrót od angielskiego Point of Sale) to stosunkowo nowa forma reklamy należąca do jednych z najpopularniejszych nośników reklamy typu BTL (ang. Below The Line), czyli takich, które są wykorzystywane poza środkami masowego przekazu. Materiały POS w branży oznaczane są również skrótem POSM (ang. Point Of Sale Marketing), a np. w USA skrótem POP (ang. Point Of Purchase)

POS to wszelkiego rodzaju materiały i meble reklamowe, które stosowane są w miejscu dokonywania zakupów danego produktu lub usługi i bardzo często mają bezpośredni wpływ na decyzje zakupowe klientów, wywołanych pod wpływem impulsu. Użycie materiałów POS ma ogromne znaczenie przy wyróżnieniu danego produktu lub marki i przyciągnięcie uwagi konsumentów na niewielkiej przestrzeni, co ma znaczenie przy zwiększaniu sprzedaży produktów.

Rodzaje materiałów POS

Materiały POS twarde - to artykuły i meble reklamowe wykonane z drewna, metalu czy tworzyw sztucznych:

 • meble reklamowe – regały i półki,
 • standy,
 • kasetony,
 • dyspensery i displaye,
 • bilonownice,
 • kosze i inne.

Materiały POS miękkie - wszystkie mniej trwałe artykuły, które zazwyczaj wykonane są z papieru, tektury czy kartonu. Najpopularniejsze przykłady materiałów reklamowych tego typu to:

 • różnego rodzaju ulotki,
 • plakaty,
 • broszury i inne.

Podział ze względu na przeznaczenie

POS materiały przeznaczone na ladę:

 • dyspensery (counter card) – stojaki do ulotek lub katalogów i innych materiałów o charakterze reklamowym, wykonane są z przezroczystego tworzywa sztucznego i przybiera postać kieszeni;
 • standy- stojaki ladowe lub makieta;
 • bilonownice – wykonane z tworzywa sztucznego lub szkła podkładki, na którą wydawana jest reszta. Wewnątrz bilonownicy umieszcza się materiały promocyjne.

Materiały POS na sufit:

 • hangery – wiszące materiały (plakat, plansza) z logo firmy bądź reklamą produktu;
 • hangery – wiszące materiały (plakat, plansza) z logo firmy bądź reklamą produktu;
 • flagietki – niewielkich rozmiarów flagi, które zawieszone są pod sufitem. Wykorzystywane są wewnątrz lokali, a także na zewnątrz.

Materiały POS na półki:

 • wobbler – materiał reklamowy, który jest wystający i ruchomy dzięki montażowi na elastycznym plastiku bądź sprężynie. Reklama ta wykonywana jest zazwyczaj z tworzywa sztucznego, a dzięki niewielkiej wadze, mocowana do półki jest przy użyciu taśmy samoprzylepnej;
 • shelf stopery – produkty mocowane na półkach prostopadle do towaru, aby były one widoczny z dużej odległości;
 • linery – umieszczone na półkach mebli reklamowych listwy, na których znajdują się informacje dotyczące produktów;
 • toppery – bardzo dobrze widoczne z oddali nośniki reklamy, które pełnią rolę zwieńczenia mebli reklamowych i mają za zadanie zwrócić uwagę konsumentów na produkty, które się nich znajdują.

Materiały POS na podłogę:

 • display – stojaki, regały lub inne meble reklamowe, które służą do prezentacji produktów lub materiałów reklamowych. Wykonywane są z różnego rodzaju materiałów i mogą przybierać wiele postaci;
 • roll-up – zwinięty w kasetę materiał reklamowy, który można w łatwy sposób rozwinąć. Reklamy tego typu charakteryzują się dużą powierzchnią po rozłożeniu;
 • potykacze (tablice stojące, koziołki) – stojaki składające się z dwóch płyt, które są ze sobą połączone górą krawędzią. Występują w postaci ram, w których można umieścić np. plakaty, bądź w postaci tablicy kredowej;
 • kosze zasypowe – są to pojemniki zawierające nadruki, w których umieszcza się większą ilość luźnych artykułów. Zazwyczaj są one wykonane ze sztywnej tektury falistej;
 • naklejki podłogowe – wykonane z odpornej folii antypoślizgowej naklejki, stosowane najczęściej w okolicach wejścia do lokalu;
 • infokioski – interaktywne POSM, które spełniają funkcję informacyjną. Składają się z komputera i ekranu dotykowego, mogą służyć np. do ustalenia, w której części sklepu znajduje się dany produkt lub do zamówienia posiłku w restauracji.

Materiały reklamowe POSM:

 • naklejki na meble reklamowe;
 • ulotki – jedno lub dwustronne druki lub rozkładane broszurki;
 • katalogi – materiały POS w formie wielostronicowej książeczki;
 • plakaty – grupa materiałów w różnym formacie, które pełnią funkcje informacyjne oraz marketingowe; Umieszczane są na ścianach, w antyramach, w potykaczach czy na tablicach informacyjnych;
 • tombstony – bryły wykonane z tworzywa sztucznego, reklama umieszczona w ich wnętrzu;
 • lightboxy – reklamy podświetlane.

Proszę zrobić notatkę w zeszycie

 

 

Organizacja sprzedaży

Klasyfikacja kas

 

Podział kas ze względu na rodzaj mechanizmu drukującego:

 • Igłowe – głośniejsze, wolniejsze w działaniu, tańsze w eksploatacji,
 • Termiczne – trwalsze, cichsze, szybsze.

Podział kas ze względu na sposób zasilania:

 • Stacjonarne- zasilane z sieci elektrycznej,
  • Bateryjne – wyposażone w wewnętrzny akumulator.

Podział kas ze względu na parametry kasy:

 • Proste – jednostanowiskowe, przeznaczone do mniejszych placówek
 • Systemowe – mogą pracować z komputerem i innymi kasami, zapewnia to stałą kontrolę sprzedaży towarów, ponieważ transmisja danych do komputera odbywa się na bieżąco, możliwe jest podłączanie innych urządzeń peryferyjnych, np. skanery, wagi, drukarki zewnętrzne, terminale,
 • Komputerowe – połączenie komputera wyposażonego w modem fiskalny z drukarką,
 • Drukarki fiskalne – urządzenia przyłączone do komputera, z odpowiednim oprogramowaniem.

Podstawowe typy kas:

 • Obsługiwane głównie przez wybór jednej z opcji pojawiających się na wyświetlaczu, wybór dokonuje się za pomocą klawiszy strzałek lub klawiszy alfanumerycznych np. kasy POSNET, ELZAB
 • Kasy obsługiwane głównie przez klawisze funkcyjne np. kasy SHARP, EURO.

Do obowiązków podatników zobowiązanych do stosowania kasy fiskalnej należy m.in.:

 • Dokonywanie rejestracji każdej sprzedaży za pomocą kasy,
 • Wydawanie oryginału paragonu kupującemu,
 • Sporządzanie raportów fiskalnych (dobowego po zakończeniu sprzedaży danego dnia, miesięcznego na koniec każdego miesiąca),
 • Przechowywanie kopii dokumentów kasowych przez okres 5 lat od zakończenia roku podatkowego
 • Natychmiastowe zgłaszanie odpowiednim służbom serwisowym wszelkich nieprawidłowości w działaniu kasy,
 • Poddawanie kontroli prawidłowości działania kasy i jej nienaruszalności na każde żądanie właściwych organów,
 • Okresowa kontrola kasy (co 12 miesięcy) ,
 • Odnotowywanie w książce kasy wszystkich zdarzeń związanych z jej funkcjonowaniem,
 • W przypadku awarii kasy, która uniemożliwia rejestrację sprzedaży, należy przerwać sprzedaż lub dokonywać sprzedaży na kasie rezerwowej.

Elementy zewnętrzne kasy:

- drukarka paragonów

- klawiatura z klawiszami cyfrowymi, funkcyjnymi, literowymi

- wyświetlacze dla kasjera i klienta

- gniazda do podłączenia urządzeń zewnętrznych

- włącznik i wyłącznik zasilania.

ZADANIE DOMOWE

Ćwiczenie do wykonania

Połącz w pary pojęcia i ich określenia:

 1. Raport dobowy
 2. Serwisant
 3. Raport miesięczny
 4. Książka kasy
 5. Moduł fiskalny
 6. Ufiskalnienie
 7. Numer unikatowy
 8. Paragon
 9. Kasa rezerwowa
 10. Numer ewidencyjny
 1. Dokument drukowany przez kasę w chwili dokonania sprzedaży, oznaczony specjalnym numerem fiskalnym i numerem unikatowym,
 2. Uruchomienie pracy pamięci kasy fiskalnej przez serwisanta,
 3. Numer widoczny na obudowie kasy,
 4. Urządzenie rejestrujące obrót i wyliczające kwoty podatku należnego, sterujące wydrukiem wszystkich dokumentów drukowanych przez kasę,
 5. Wykonywany na koniec każdego dnia sprzedaży,
 6. Numer nadany kasie przez producenta,
 7. Wykonywany w ostatnim dniu miesiąca,
 8. Kasa wykorzystywana w przypadku awarii kasy podstawowej,
 9. W niej zapisuje się wszelkie istotne informacje dotyczące funkcjonowania kasy,
 10. Osoba upoważniona do wykonywania okresowego przeglądu kasy.

Proszę zrobić notatkę w zeszycie