klasa II B 05.01.2022

Organizacja sprzedaży

 

Wagi stosowane na stanowiskach pracy w handlu

Placówki handlowe wyposażone są w różne urządzenia ułatwiające i przyspieszające proces sprzedaży towarów, do których należą przede wszystkim:

- wagi

- urządzenia skanujące

- kasy

- terminale.

Urządzenia do odmierzania towarów

Wagi sklepowe Cechy Zastosowanie
Proste

- proste w obsłudze- niewielkie rozmiary

- zasilanie akumulatorowe, sieciowe lub bateryjne -

- dwustronny wyświetlacz

- w małych i średnich placówkach handlowych

- jako waga kontrolna lub na zapleczu do rozważania towarów

- do pracy poza lokalem, np. na targowiskach

Kalkulacyjne

- możliwość zapamiętania cen

- pozwalają na programowanie bazy danych

- funkcja przelicznika na euro

- klawisze szybkiego wyboru PLU

- współpraca z komputerem i kasą fiskalną

- dwustronny wyświetlacz

- zasilanie sieciowe lub akumulatorowe

- w placówkach handlowych różnego typu

- do pracy poza lokalem handlowym, np. na targowiskach

Etykietujące

- pamięć towarów: cena, opis, masa, należność, nazwa sklepu, data pakowania

- programowanie za pomocą komputera, automatycznie drukowanie etykiet

- współpraca z urządzeniami zewnętrznymi

- w placówkach handlowych i firmach, które wymagają etykietowania towarów

- na stoiskach mięsnych, wędliniarskich oraz nabiałowych

- na samoobsługowych stanowiskach owocowo-warzywnych.

W hurcie stosuje się wagi różnych typów, zależnie od przeznaczenia:

- wiszące (hakowe) przeznaczone m.in. do ważenia towarów workach lub siatkach

- paletowe, przystosowane rozmiarami do palet

- najazdowe, przeznaczone do ważenia samochodów z ładunkiem

- pomostowe (platformowe), czyli naziemne wagi o szerokim zastosowaniu w obrocie hurtowym.

Podczas korzystania z wagi należy zachować podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny:

- nie należy kłaść bezpośrednio na wadze towarów mokrych i ociekających wodą

- nie wolno pozostawiać wagi z przedmiotami położonymi na szalce

- na szalce nie można niczego kroić

- należy chronić szalkę przed zabrudzeniem

- po każdym użytkowaniu szalki należy ją umyć, stosując do tego celu wyłącznie wodą z dodatkiem detergentów

- brudną wagę należy wytrzeć wilgotną ściereczką

- nie wolno wstrząsać szalki ani w nią uderzać.

.

Proszę zrobić notatkę w zeszycie

 

Sprzedaż towarów

Opakowanie jako wizytówka produktu

 

1. Funkcja reklamowa - ma ona za zadanie podnieść estetykę towaru i zachęcać do jego kupna:

 1. ułatwianie identyfikowania, odróżniania od innych produktów
 2. estetyczne wykonanie
 3. zachęcanie klientów do dokonania zakupu
 4. pozytywne wpływanie na akceptację produktów przez konsumentów
 5. promowanie danego producenta i zwiększanie konkurencyjności jego oferty
 6. przypominanie o produkcie w markecie, w miejscu konsumpcji, bądź użytkowania produktu
 7. długookresowo pomaga budować lojalność wobec marki..

2. Funkcja Promocyjna - przykładowo dla artykułów spożywczych organizacja degustacjo. Promocyjne produkty posiadają kupony konkursowe, umożliwiające konsumentom uczestnictwo w losowaniach atrakcyjnych nagród.

 • Atrakcyjnie opakowany produkt jest sprzedawany częściej, co prowadzi do zwiększeniazyskówi zmniejszeniakosztówsprzedaży.
 • kreowanie wizerunku produktu (promocja)
 • podnoszenie jego wartości (dzięki odpowiednio dobranej konstrukcji opakowania)
 • reklamaproduktu i producenta. Opakowanie często staje się najskuteczniejszym środkiem reklamowym ponieważ wpływa na nabywcę w momencie dokonywania zakupu
 • stymulacja sprzedaży
 • przyciąganie uwagi potencjalnego nabywcy
 • tworzenie scenerii produktu
 • wywołanie chęci kupowania produktu
 • wywołanie transakcji kupna-sprzedaży
 • transpozycja wrażeń wywołanych przez opakowanie na wyobrażenia o produkcie, jego jakości oryginalności i nowoczesności
 • stymulowanie się wzrostu obrotów. W tym celu wykorzystuje się:

− opakowania bonusowe, np. zgrzewka trzech produktów w cenie dwóch, − oferty oszczędnościowe, czyli opakowania zawierające większą ilość produktu,

- promowane wyraźnym oznaczeniem np. "10% gratis", co jest łatwe do zastosowania i opłacalne dla producenta produktów w tubkach, kartonikach, puszkach,

− opakowanie z premią, którą jest prezent od wytwórcy dołączony do opakowania i związany z zastosowaniem produktu, np. filiżanka do kawy, czy kufel do kilku puszek piwa. − opakowanie zawierające kupon upoważniający do obniżki ceny, co umacnia lojalność nabywców wobec marki.

Przykładowe opakowanie z funkcją promocyjną:

Zadanie domowe

Proszę zrobić notatkę w zeszycie na podstawie przesłanych materiałów.

 

Podręcznik str.121-123

 

 

Organizacja sprzedaży

Obliczanie mas towarów

1 000g = 100 dag = 1 kg = 0,001 t

Klient płaci za wagę netto towaru.

Waga samego opakowania to tara, waga towaru wraz z opakowaniem to waga brutto.

Zadanie domowe

Proszę wykonać obliczenia do zadań w załączniku.

Wyniki należy przesłać.

Przypominam, że każda kartka z zeszytu musi być podpisana.