klasa I A, 31.01.2022

Zadanie do wykonania;podaj co to jest pasowanie z czym ma związek
 
Oznaczanie rodzaju obróbki czyli dokładności wykonania ma na celu?
 
Jaki jest związek między dokładnością wykonania a pasowaniem