klasa I A

Proszę przeanalizować zagadnienia związane z głośnością na stanowisku pracy jaki poziom hałasu szkodliwy dla zdrowia
oceń jak należy chronić się od nadmiernej głośności jakie są konsekwencje pracy w hałasie