klasa II B

Temat: Rozwój gospodarczy Polski (2H)

1. Wymień pozytywne i negatywne skutki transformacjio społeczno-gospodarczej po 1989 r.

2. Wypisz możliwości zmniejszenia bezrobocia.

3. Podaj pozytywne i negatywne skutki otwarcia rynków pracy.