klasa III B

Temat: Zróżnicowanie ubóstwa w Polsce.

 

1. Wymień czynniki, które mogą wpływać na zjawisko ubóstwa.

2. Które ze sposobów walki z ubóstwem uważasz za najskutecznieksze - dlaczego?

 

Temat: Charakterystyka wybranych miast w Polsce.

1. Scharakteryzuj miasta pod względem:

a) liczby ludności

b) zabytków

c) atrakcje turystyczne

d) usługi

e) przemysł

Warszawa, Kraków, Sopot, Zakopane