klasa II A, II B, II C

 

odpowiedzi kierować na adres: hanna.swiecicka@szkolarzemiosla.pl