klasa I A, I B

Temat: Mechanizm cyrkulacji atmosfery.

1. Opisz czynniki wpływające na zróżnicowanie ciśnienia na Ziemi.

2. Opisz cyrkulacje powietrza w poszczególnych strefach na Ziemi.

 

Temat: Strefy klimatyczne na Ziemi.

1. Wymień przyczyny kształtujące typy klimatu (czynniki klimatyczne).

2. Wymień strefy klimatyczne i opisz je. 

 

Odpowiedzi kierować na adres: hanna.swiecicka@szkolarzemiosla.pl