klasy III

 
 

Doradztwo zawodowe1.02.14.02.2022r.
Klasy:3A, 3 B, 3C, 3D

Temat:Mocna psychika w trudnych czasach.

Zadanie:

Proszęobejrzeć poniższy film:

https://www.youtube.com/watch?v=wdyOJpsnpXk

Wszelkie pytaniaproszę przesyłać na adres e-mail:aneta.szymanska@szkolarzemiosla.pl

Zadanie jest obowiązkowe dla wszystkich z klas: 3A, 3B, 3C i 3D!

PROSZĘ O WPISYWANIE W TEMACIE E-MAILA SWOJEGO IMIENIA, NAZWISKA ORAZ KLASY!!!