klasy III

 
 

Doradztwo zawodowe8.02.21.02.2021 r.
Klasy:3A, 3 B, 3C, 3D

Temat:Jak być liderem w zespole?

Zadanie:

Proszęobejrzeć poniższy film:

https://www.youtube.com/watch?v=fcX_nJmg20s

Wszelkie pytaniaproszę przesyłać na adres e-mail:aneta.szymanska@szkolarzemiosla.pl

Zadanie jest obowiązkowe dla wszystkich z klas: 3A,3B, 3Ci3D!

PROSZĘ O WPISYWANIE W TEMACIE E-MAILA SWOJEGO IMIENIA,NAZWISKA ORAZ KLASY!!!