klasa I A I B

BIOLOGIA     I A                    

Temat: Wymiana gazowa.

Wykonaj notatkę ( na ocenę) odpowiadając na poniższe pytania:

  1. Wymień narządy układu oddechowego (dodatkowo może być rysunek układu oddechowego – podpisany).
  2. Podaj skład powietrza wdychanego i wydychanego.
  3. Opisz kilka ( 2-5)chorób układu oddechowego

( podaj co jest przyczyną choroby, czyli czynnik chorobotwórczy)

Materiały:

https://zpe.gov.pl/a/profilaktyka-chorob-ukladu-oddechowego/DEE4nvMPm

Zadania proszę przesyłać na e-mail: pomernacka@wp.pl