klasa III B

Temat: Biotechnologia tradycyjna.

 

Wykonaj notatkę na ocenę i prześlij ją na adres: pomernacka@wp.pl

 

1. Wyjaśnij na czym polega różnica między biotechnologią tredycyjną, a nowoczesną. (na ocenę 2)

2. Wyjaśnij na czym polega proces fermentacjim jakie są rodzaje fermentacji, zapisz ich reakcje. (na ocene 3)

3. Wytłumacz, co oznacza bioreaktor. (na 5)

4. Przedstaw w formie tabeli przykłady wykorzystania biotechnologii w: 

a0 przemyśle spożywczym

b) w przemyśle farmauceutycznym

c) w ochronie środowiska

 

MATERIAŁY DO LEKCJI: https//prezi.com/kqxqgqr22vkt/biotechnologia-tradycyjna/