Zespół Szkół Zawodowych Rzemiosła oferuje 22 kierunki kształcenia.

Zapewniamy solidną naukę, praktykę w renomowanych firmach, pewną przyszłość na rynku pracy, stypendium socjalne i naukowe.

Wybierz zawód dla Siebie.

 

  • strona główna - pracownie
  • strona główna - program
  • strona główna - książki
  • strona główna - praktyki

XVII Targi Pracy i Przedsiębiorczości w Inowrocławiu

23 kwietnia 2015 roku młodzież szkoły – uczniowie klas trzecich z Opiekunami – doradcą zawodowym DAWIDEM CITKOWICZEM  i nauczycielem przedsiębiorczości ANETĄ SZYMAŃSKĄ uczestniczyli w XVII Targach Pracy i Przedsiębiorczości, które odbyły się w Hali Sportowej „ Kujawianka” przy III LO im. Królowej Jadwigi.

Targi były adresowane do bezrobotnych i poszukujących pracy oraz do pracodawców, którzy w danej branży oferowali miejsca pracy. Odwiedzający - młodzież szkolna i Inowrocławianie  mieli możliwość uczestniczyć w rozmowie kwalifikacyjnej, złożyć CV, dowiedzieć się o możliwości dofinansowań przy otwieraniu własnej działalności, o kursach, stażach oraz zapoznać się z ofertami pracy za granicą.

W targach uczestniczyło 60 lokalnych przedsiębiorców. Radą i pomocą zainteresowanym służyli  przedstawiciele Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Patronat nad Targami Pracy i Przedsiębiorczości objął Starosta powiatu  inowrocławskiego Tadeusz Majewski.