klasa II B 03.02.2022

Podstawy handlu

Temat: Charakterystyka owoców

  1. Podział owoców.
  2. Cechy owoców.
  3. Wartość odżywa owoców.
  4. Pakowanie i przechowywanie owoców.

Temat: Owoce południowe

  1. Pojęcie owoców południowych.
  2. Charakterystyka owoców południowych.

Proszę zrobić notatkę w zeszycie.

Zadanie domowe

Odpowiedz na pytania:

Ze względu na sezonowość owoce muszą być utrwalane.

Jakie znasz metody ich utrwalania?

Jak te metody wpływają na cechy organoleptyczne owoców?  

Wszystkie prace domowe proszę przesyłać – z poprzednich zajęć również. Wszystkie strony muszą być podpisane – przedmiot, nazwisko i klasa.

 

Sprzedaż towarów

Proces sprzedaży osobistej

 

  1. Elementy procesu sprzedaży osobistej.
  2. Zadania sprzedawców w procesie sprzedaży.
  3. Czynniki wpływające na skuteczność pracy sprzedawcy.
  4. Funkcje szkolenia sprzedawców.

Proszę zrobić notatkę w zeszycie na podstawie przesłanych materiałów.