klasa III A, III B

Temat: Mutacje - rodzaje i skutki

Wykonaj notatkę w zeszycie (na ocenę) odpowiadając na pytania:

1. Podaj kilka przykłądów czynników mutagennych:

a) fizycznych

b) chemicznych

2. Omów jakie mogą być skutki mutacji.

3. Opisz rodzaje mutacji:

a) genowych

b) chromosomowych

 

polecam materiały do pracy:

 https://zpe.gov.pl/a/przeczytaj/D1gRZSDKb