Zespół Szkół Zawodowych Rzemiosła oferuje 22 kierunki kształcenia.

Zapewniamy solidną naukę, praktykę w renomowanych firmach, pewną przyszłość na rynku pracy, stypendium socjalne i naukowe.

Wybierz zawód dla Siebie.

 

  • strona główna - pracownie
  • strona główna - program
  • strona główna - książki
  • strona główna - praktyki

INFORMACJA !!!

 

 

Nowe zmiany obowiązujące od 22 marca do 11 kwietnia:

 

- Do 11 kwietnia zostaje przedłużone kształcenie na odległość.

- Organizacja praktycznej nauki zawodu, w tym nauki dla uczniów branżowych szkół I stopnia

będących młodocianymi pracownikami, zostaje utrzymana na dotychczasowych zasadach.

 

 

MINISTERSTWO EDUKACJI I NAUKI

DEPARTAMENT INFORMACJI I PROMOCJI 

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI