Plan dyżurów w przerwach między lekcjami

Dyżury nauczycieli podczas przerw lekcyjnych

Tydzień A (klasy IA; IB; IIB; IIIB; IIID)

przerwa teren Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
7:50-8:00 szkoła Wesołowska K. Pomernacka K. Czarniak L. Pomernacka K. Górska J.
boisko Krzekatowski Z. Krzekatowski Z. Kowalkowski M. Letzke E. Kwiatkowska M.
8:45-8:50 szkoła Wesołowska K. Zalewska J. Pomernacka K. Letzke E. Kiliańska W.
boisko Krzekatowski Z. Monarski W. Kowalkowski M Pomernacka K. Krzekatowski Z.
9:35-9:45 szkoła Szymańska A. Sroczyńska A. Czarniak L. Wesołowska K. Górska J.
boisko Monarski W. Kowalkowski M. Kowalkowski M. Kwiatkowski M. Monarski W.
10:30-10:35 szkoła Szymańska A  Wesołowska K. Sroczyńska M.  Wesołowska K.  Felska M. 
boisko Monarski W. Kowalkowski M. Kwiatkowski M. Kwiatkowski M. Kiliańska W.
11:20-11:30 szkoła Święcicka H. Wesołowska K. Wesołowska K. Szaymańska A. Felska M.
boisko Czarniak L. Gulańczyk M. Sroczyńska M. Kwiatkowski M. Kwiatkowski M.
12:15-12:20 szkoła Czarniak L. Sroczyńska M. Wesołowska K. Czarniak L. Czarniak L.
boisko  Sroczyńska M. Gulańczyk M. Czarniak L. Szymańska A. Święcicka H. 
13:05-13:15 szkoła  Sroczyńska M. Górska J. Kwiatkowski M. Szymańska A. Święcicka H. 
boisko Gulańczyk M. Kiliańska W. Wesołowska K. Kiliańska W. Wesołowska K. 
14:00-14:05 szkoła Drzazgowska H. Kiliańska W. Drzazgowska H. Andrzejewski W. Kujawińska A.
boisko Gulańczyk M. Kwiatkowska M. Marcinaek Ż. Kołodziejski H. Święcicka H. 
14:50-14:55 szkoła Drzazgowska H. Kwiatkowska M. Kiliańska W. Andrzejewski W. Kujawińska A.
boisko Gulańczyk M. Kołodziejski H. Kołodziejski H. Kiliańska W. Kołodziejski H. 
15:40-15:45 szkoła Święcicka H. Marcinek Ż. Gawryś L. Kiliańska W. Kujawińska A.
boisko Drzazgowska H. Kiliańska W. Marcinek Ż. Andrzejewski W. Kołodziejski H.

 

 

Tydzień B (klasy IC; IIA; IIC; IIIA; IIIC)

przerwa teren Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
7:50-8:00 szkoła Kiliańska W. Czarniak L. Pomernacka K. Szymańska A. Szymańska A.
boisko Szymańska A.  Gulańczyk M. Kiliańska W. Krzekatowski Z. Górska J.
8:45-8:50 szkoła Szymańska A. Święcicka H. Wesołowska K. Szymańska A. Górska J.
boisko Kiliańska W. Kowalkowski M. Czarniak L. Krzekatowski Z. Szymańska A.
9:35-9:45 szkoła Czarniak L. Święcicka H. Święcicka H. Marcinaek Ż. Szymańska A.
boisko Kołodziejski H.  Kowalkowski M. Wesołowska K. Krzekatowski Z. Kiliańska W.
10:30-10:35 szkoła Pomernacka K.  Sroczyński M. Czarniak L. Szymańska A. Wesołowska K. 
boisko Szymańska A.  Gulańczyk M. Kiliańska W. Marcinek Ż. Górska J.
11:20-11:30 szkoła Czarniak L. Sroczyńska M. Święcicka H. Sroczyńska M. Zalewska J.
boisko Wesołowska K.  Gulańczyk M. Czarniak L. Kwiatkowski M. Wesołowska K.
12:15-12:20 szkoła  Wesołowska K. Wesołowska K. Czarniak L. Szymańska A. Zalewska J.
boisko Sroczyńska M. Sroczyńska M. Sroczyńska M. Kowalkowski M. Kwiatkowski M.
13:05-13:15 szkoła  Czarniak L. Wesołowska K. Marcinek Ż. Górska J. Zalewska J.
boisko  Kwiatkowski M. Kowalkowski M. Kowalkowski M. Kowalkowski M. Kwiatkowski M. 
14:00-14:05 szkoła  Wesołowska K. Zalewska J. Czarniak L. Kwiatkowska M. Felska M.
boisko  Sroczyńska M. Kołodziejski H. Kowalkowski M. Gulańczyk M. Sroczyńska M.
14:50-14:55 szkoła  Czarniak L. Grzazgowska H. Kiliańska W. Górska J. Sroczyńska M.
boisko  Kwiatkowski M. Szymańska A. Krzekatowski Z. Gulańczyk M. Felska M.
15:40-15:45 szkoła  Kiliańska W. Szymańska A. Marcinek Ż. Górska J. Felska M.
boisko  Kwiatkowski M. Drzazgowska H. Krzekatowski Z. Gulańczyk M. Sroczyńska M.