Programy nauczania

Nauczyciele przedmiotów ogólnych i zawodowych w Szkole Zawodowej zobowiązani są do 15.10.2015r dostarczyć program nauczania wraz z załączonym wnioskiem o dopuszczenie programu oraz wykaz podręczników (tytuł, autor, wydawnictwo).

Nauczyciele Liceum Ogólnokształcącego zobowiązani są do dostarczenia programów nauczania wraz z wnioskiem do dnia 10.10.2015r.