Przyszli cukiernicy i piekarze na Targach Polagra Gastro

Uczniowie grupy cukierniczej i piekarskiej Zespołu Szkół Zawodowych Rzemiosła w Inowrocławiu uczestniczyli w wycieczce przedmiotowej do Poznania na Targi Polagra Gastro. Uczniowie mieli możliwość zapoznać się z ofertą branży gastronomicznej, nowinkami technicznymi, trendami w żywieniu, wystroju, wyposażeniu i promocji. Mogli obserwować zmagania konkursowe, pokazy gastronomiczne, wypiek rogali świętomarcińskich. Specjalnie dla uczniów naszej szkoły rodowity Włoch Fabio przeprowadził i omówił proces wypieku ciasta do pizzy. Kolejną atrakcją było zwiedzanie wystawy Smaki Regionów, gdzie każde województwo promowało się smakołykami pochodzącymi z danego regionu. Oczywiście nie mogło zabraknąć województwa kujawsko-pomorskiego. Było pysznie. (Ż.M.)

  

Egzaminy czeladnicze w Rzemieślniku

     Dnia 21 września 2016r. w Zespole Szkół Zawodowych Rzemiosła w Inowrocławiu odbyły się egzaminy czeladnicze  w zawodzie cukiernik i piekarz.  Od wczesnego rana w szkole unosiły się kuszące zapachy, bowiem uczniowie mieli do wykonania nie lada zadania . Zadaniem cukierników  było wykonanie tortu okolicznościowego, sernika lub szarlotki oraz ciastek drobnych. Piekarze mieli do wykonania chleba ozdobnego, bułki, precle i chałki. Komisja miała trudne zadanie, ponieważ poziom był wyrównany. Po etapie praktycznym nastąpił etap pisemny i ustny egzaminu z zakresu technologii, maszynoznawstwa, materiałoznawstwa,  rysunku zawodowego, ochrony środowiska, prawa pracy, działalności gospodarczej, bhp  i rachunkowości. Egzaminy zakończyły się sukcesem, gdyż młodzież wykazała się 100% zdawalnością.  

 

INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

Pierwszego września 2016 roku po raz kolejny miała miejsce inauguracja roku szkolnego w Zespole Szkół Zawodowych Rzemiosła. Uroczystość została poprzedzona mszą świętą w kościele św. Mikołaja, w której uczestniczyli: Dyrekcja szkoły - dyrektor Grzegorz Roszak,  wicedyrektorzy Magdalena Kaniewska i Michał Pomernacki, Samorząd Szkolny z pocztem sztandarowym szkoły, Starszy Cechu Rzemiosł Różnych Piotr Jóźwiak oraz przedstawiciele Cechu, nauczyciele, młodzież Szkoły Rzemiosła oraz zaproszeni goście. Po mszy świętej odbyła się inauguracja roku szkolnego 2016/2017.

Pan Dyrektor Roszak w swoim przemówieniu podkreślił radość z kolejnego spotkania szczególnie, że co roku pierwszego września spotykamy się w coraz większym gronie. Tegoroczna inauguracja jest wyjątkowa z jeszcze jednego powodu – po raz pierwszy w uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego Poczet Sztandarowy wystąpił z przekazanym podczas jubileuszu szkoły sztandarem.

Młodzież rozpoczynającą naukę serdecznie przywitał również Starszy Cechu, Pan Piotr Jóźwiak. W swoim przemówieniu zachęcał uczniów do wytrwałości i pracy.

Okolicznościowe przemówienie wygłosił również poseł Paweł Skutecki, który podkreślił wartość zawodowego wykształcenia w dzisiejszych czasach.

Po części oficjalnej młodzież udała się do sal na spotkania z wychowawcami klas. 

 

 

ZAPRASZAMY DO NAS !!!

 

ZOBACZ NAS NA YOUTUBE

youtrzem

JESTEŚMY TEŻ NA FACEBOOK'U

 face rzem

 

reklama2016

 

Z głębokim żalem zawiadamiamy

 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarł nasz długoletni pracownik i przyjaciel, nauczyciel przedmiotów zawodowych,

Pan Henryk Kołodziejski.

W czwartek, 9 czerwca, o godzinie 10tej zostanie odprawiona msza święta pogrzebowa w kościele Najświętszej Maryi Panny (Ruina) a po niej pochówek na cmentarzu przy ul. Marcinkowskiego.

 

Obchody jubileuszu 5-lecia „Rzemieślnika”

    W piątek, 3 czerwca, Zespół Szkół Zawodowych Rzemiosła w Inowrocławiu obchodził święto 5-lecia. Jubileusz połączony był z nadaniem sztandaru poświęconego podczas mszy w kościele pw. Św. Mikołaja. Niewątpliwą atrakcją był przygotowany przez Włocławskie Kurkowe Bractwo Strzeleckie wystrzał z armaty przed kościołem.
Po mszy nastąpił uroczysty przemarsz ulicami miasta w asyście orkiestry górniczej do sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej, w której o godz. 10.30 odbyły się główne obchody jubileuszu. Odczytano skierowany do uczestników uroczystości list Pani Prezydentowej Agaty Kornhauser-Dudy, w którym Prezydentowa gratuluje jubileuszu i dziękuje pedagogom uczącym przyszłych rzemieślników za pracę – „Dzięki Państwa zaangażowaniu w kształcenie zawodowe, które staje się coraz bardziej doceniane, uczniowie i słuchacze zdobywają wiedzę i umiejętności niezbędne do odnalezienia się na rynku pracy. Rynek ten bowiem jest dziś szerzej otwarty dla osób z konkretnym fachem w ręku (…) Warte podkreślenia są też Państwa starania o wszechstronny rozwój uczniów”.
Podobna refleksja pojawiła się w wypowiedzi dyrektora szkoły, Grzegorza Roszaka, który podkreślił, iż „nasi absolwenci z powodzeniem znajdują miejsce na rynku pracy i są poszukiwanymi fachowcami”.
Osobiste życzenia składał również Wojewoda Kujawsko-Pomorski, Pan Mikołaj Bogdanowicz.
Zaprezentowano historię i specyfikę szkoły oraz osiągnięcia uczniów, wręczono Srebrne Odznaki Mistrza oraz Honorowe Odznaki Kujawsko-Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy, a także nagrody dla uczniów.
Ważną częścią uroczystości było przekazanie na ręce dyrektora a później społeczności szkolnej ufundowanego przez Cech Rzemiosł Różnych sztandaru.
O część artystyczną zadbał prowadzony przez panią Karolinę Wesołowską teatrzyk Melpomena. Goście mieli również możliwość wysłuchania występu wokalnego uczennicy szkoły.

dudastarostawojewoda

 

Niebawem jubileusz 5-lecia „Rzemieślnika”

   Już niedługo, 3 czerwca, odbędą się uroczyste, połączone z nadaniem sztandaru, obchody jubileuszu 5-lecia Zespołu Szkół Zawodowych Rzemiosła w Inowrocławiu. Jest to jedyna szkoła rzemieślnicza w Inowrocławiu, której organem prowadzącym jest Cech Rzemiosł Różnych w Inowrocławiu i posiadająca cechową legitymację rzemieślniczą.

      Rozpoznawalna przez mieszkańców miasta dzięki licznym akcjom - tj. m.in. rozdawanie pierników - szkoła rozpoczęła działalność w 2011 roku, a jej utworzenie miało na celu pozyskanie solidnych fachowców. Placówka kształci w systemie dualnym w zawodach poszukiwanych na rynku pracy.

Warto wspomnieć, że szkoła cały czas się rozwija - w roku 2014 przy Zespole Szkół Zawodowych Rzemiosła Cech Rzemiosł Różnych powołał Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych na podbudowie szkoły zawodowej.

 

 

XIV Wojewódzki Konkurs Multimedialny "Prawa dziecka-prawami człowieka" rozstrzygnięty

W miniony wtorek 17 maja 2016 r.  w Auli Zespołu Szkół Zawodowych Rzemiosła przy ul. Poznańskiej 18 w Inowrocławiu odbyło się uroczyste podsumowanie XIV Wojewódzkiego Międzyszkolnego Konkursu Multimedialnego pod hasłemPrawa dziecka-prawami człowieka”.  Organizatorami konkursu byli Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Inowrocławiu wraz z Zespołem Szkół Zawodowych Rzemiosła w Inowrocławiu  i Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Sławęcinku.

Honorowy Patronat nad tegoroczną edycją konkursu objęli : POSEŁ NA SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ KRZYSZTOF BREJZA, WÓJT GMINY INOWROCŁAW TADEUSZ KACPRZAK i PREZYDENT MIASTA INOWROCŁAWIA RYSZARD BREJZA.

Na uroczystości wręczenia nagród i wyróżnień, która odbyła się w Cechu Rzemiosł Różnych mieliśmy zaszczyt gościć: 

Magdalenę Łośko Dyrektor Biura Poselskiego Posła na Sejm RP Pana Krzysztofa Brejzy, Marka Karólewskiego Zastępcę Wójta Gminy Inowrocław, Roberta Gołdeckiego Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu, Małgorzatę Makowiecką Kierownik Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół Gminy Inowrocław, Piotra Jóźwiaka Starszego Cechu Rzemiosł Różnych w Inowrocławiu, Krystynę Miklas Przewodniczącą Zarządu Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka  w Inowrocławiu,  Liliannę Dyks Wiceprzewodniczącą Zarządu TKOPD  w Inowrocławiu, przedstawicielki Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu: mł. asp. Izabelę Lewicką – Woszczak i sierż. sztab. Annę Grecman oraz uczestników konkursu wraz z opiekunami z gimnazjów województwa kujawsko-pomorskiego.

Na konkurs o prawach dziecka w tym roku nadesłano 32 prace z 10 szkół gimnazjalnych województwa kujawsko-pomorskiego.  Zaangażowanych było 46 uczniów i 16 nauczycieli. 

W XIV edycji konkursu uczniowie wykonali prace na jeden z 4 wybranych tematów:

- Prawo  wyboru  miejsca  zamieszkania  dziecka  (w  oparciu  o    art.  13  i  14  Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz  art.11 Konwencji o Prawach Dziecka) 

- Ochrona dziecka przed wykorzystaniem ekonomicznym  (na podstawie art.32 Konwencji

o Prawach Dziecka).

- Prawo  dziecka  do  „uzdrowienia”  fizycznego  i  psychicznego  (w  oparciu  o  art.  39 

Konwencji o Prawach Dziecka ).

- Równe  traktowanie  każdego  dziecka,  a  5  Zasada    Deklaracji  Praw  Dziecka  –  własna interpretacja.

 

Komisja konkursowa w składzie:  Małgorzata Sroczyńska, Katarzyna Pawlak, Maciej Kluczyk, Robert Miklas i Mirosław Kowalkowski przyznała wyróżnienia i nagrody następującym osobom:

Wyróżnienia:

Jan Pietrykowski (Publiczne Gimnazjum nr 1 w Żninie), Alicja Lisiecka (Gimnazjum w Złotnikach Kujawskich), Klaudia Pułaczewska (Gimnazjum w Sławęcinku), Jakub Jaskólski i Radosław Nowak (Gimnazjum nr 3 w Inowrocławiu)

 Miejsca III:

Anna Kulpa (Publiczne Gimnazjum w Zakrzewie), Anna Furyk i Gabriela Kużdrzał (Gimnazjum nr 3 w Inowrocławiu), Marta Florkowska i Marta Furmańska (Gimnazjum nr 21 w Toruniu), Kinga Dawiec (Gimnazjum w Złotnikach Kujawskich)

 Miejsca II:

Maria Smolińska i Dawid Blachowski (Publiczne Gimnazjum w Wielgiem), Maja Kawka (Gimnazjum w Złotnikach Kujawskich), Martyna Pitan i Julia Masłowska (Gimnazjum Publiczne w Nowej Wsi Królewskiej), Sara Wesołowska (Publiczne Gimnazjum nr 1 w Żninie), Monika Przybylska (Gimnazjum nr 3 w Inowrocławiu)

Miejsca I:

Eliza Rydz (Publiczne Gimnazjum w Wielgiem), Wiktoria Kołodziejczak, Julia Nowicka i Mateusz Purczyński (Publiczne Gimnazjum nr 1 w Żninie)

 

Nagrody Komendanta Powiatowego Policji w Inowrocławiu:

Wiktoria Kołodziejczak, Julia Nowicka i Mateusz Purczyński (Publiczne Gimnazjum nr 1 w Żninie)

Nagroda Specjalna (za przekaz artystyczny treści konkursowych):

Kasandra Kubik i Weronika Olearczyk (Zespół Szkół w Paterku)

Nagrody ufundowali: Poseł na Sejm RP Krzysztof Brejza, Urząd Gminy Inowrocław, Wydział Oświaty i Sportu Urzędu Miasta Inowrocławia, Komenda Powiatowa Policji w Inowrocławiu, Drukarnia POZKAL Sp. z o.o., DRUK-INTRO S.A.
i Wydawnictwo „Helion”.

Po części oficjalnej-rozdaniu nagród wszyscy zostali zaproszeni na poczęstunek ufundowany przez Zespół Szkół Zawodowych Rzemiosła i Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Inowrocławiu.

Organizator konkursu Mirosław Kowalkowski bardzo dziękuje fundatorom nagród, gratuluje wyróżnionym i nagrodzonym, a jednocześnie już zaprasza do udziału w kolejnej jubileuszowej – XV edycji konkursu o prawach dziecka.

 

Cukiernicy z Rzemieślnika w gronie najlepszych z województwa kujawsko-pomorskiego

Dnia 12 kwietnia 2016r. uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych Rzemiosła w Inowrocławiu kształcący się w zawodzie cukiernik wzięli udział w V edycji konkursu cukierniczego, którego tematem był „Polski Folklor”, w którym  Natalia Wabiszewska uczennica klasy III c zajęła II miejsce . Konkurs odbył się w siedzibie Kujawsko-Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy. Celem konkursu było przede wszystkim doskonalenie umiejętności cukierniczych i ciastkarskich, upowszechnianie tradycji polskiej kuchni, polskich wypieków oraz folkloru. Ważnym elementem edukacji jest promowanie młodzieży z pasją oraz dawanie im możliwości rozwijania swoich zainteresowań i zdolności. Uczniowie reprezentowali szkołę i swoich pracodawców. Konkurs to także doskonała okazja do poznania kolegów i koleżanek z innych szkół regionu kształcących w zawodzie cukiernik.

  Zespół Szkół Zawodowych Rzemiosła w Inowrocławiu reprezentowali uczniowie:

Natalia Wabiszewska - zakład pracy  „ Piekuś” Inowrocław

Monika Glac – zakład pracy „ Piekuś” Inowrocław

Sandra Sypniewska – zakład pracy – Piekarnia - Cukiernia P. Jóźwiak -Inowrocław

Sylwia Wojtasińska – zakład pracy – Piekarnia – Cukiernia P. Jóźwiak- Inowrocław

Kamil Dreśliński – zakład pracy – Cukiernia Magdalenka – Inowrocław

Opiekunem uczniów był nauczyciel przedmiotów zawodowych pani Żaneta Marcinek.   

 

Uczennica Rzemiosła Natalia Trzeciak wśród laureatów w Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Zasadach BHP

Dnia 7 kwietnia 2016 roku  uczniowie  Zespołu Szkół Zawodowych Rzemiosła w Inowrocławiu wzięli udział  w XVI edycji Regionalnego Konkursu Wiedzy o zasadach BHP dla uczniów z zakładów rzemieślniczych pod hasłem: „ Bezpiecznie od startu”.  Konkurs odbył się w siedzibie Kujawsko-Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy,  która była jego organizatorem wraz z Państwową Inspekcją Pracy i Kuratorium Oświaty. Celem konkursy było uświadomienie młodzieży, jak ważne jest bezpieczne stanowisko pracy i higiena pracy oraz znajomość przepisów.

Zespół Szkół Zawodowych  w Inowrocławiu reprezentowały uczennice :

Natalia Trzeciak klasa II c, Sandra Sypniewska klasa II a i Aleksandra Paliga klasa II c, które  gościły w Kujawsko – Pomorskiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy  wraz z Opiekunem Samorządu Szkolnego Dawidem Citkowiczem.

Odnieśliśmy sukces – uczennica Natalia Trzeciak zdobyła III miejsce i stanęła na podium. To wielki powód do dumy dla naszej szkoły i braci rzemieślniczej, a jednocześnie potwierdzenie reguły, że „ chcieć, to móc”. Gratulujemy Natalii sukcesu – Natalia, jesteś Wielka. Brawo.