Ważne terminy

07.12.2015 - termin propozycji ocen niedostatecznych

08-09.12.2015 - zebrania z rodzicami

22.12.2015 - wigilia szkolna (13:00)

07-18.12.2015 - wigilie klasowe w ramach godzin wychowawczych

23-31.12.2015 - dni wolne od zajęć dydaktycznych

23-31.12.2015 - dyżury dla pracowników etatowych (9:00-12:00)

11.01.2016 - termin wystawienia ocen semestralnych

12.01.2016 - posiedzenie klasyfikacyjne RP ZSZ oraz LO