klasa III D

Witam,
 
Temat:1. Mąka. 
          2. Środki spulchniające
 
Na podstawie załączników odpowiedz na pytania:
1. Co określa wyciąg mąki
2. Co to jest typ mąki
3. Co to jest wartość wypiekowa mąki
 4.Co to jest siła pędna drożdży?
5. Jak powinny wyglądać świeże drożdże ?
6. Wymień chemiczne środki spulchniające i na jakiej zasadzie działają podczas wypieku?
 
Opracowane pytania proszę przysłać do 17 lutego
 
Pozdrawiam,
 
Żaneta Marcinek