klasa III D

WOS kl III D

Temat  -   Utrwalenie wiadomości oraz umiejętności z działu prawo.

  1. Po przeczytaniu tekstu wpisz numery zadań, w których przedstawiono fakty oraz opinie.

Fakty   -   ……………………………..

Opinie -   …………………………….

  1. Przy poszczególnych zdaniach wpisz prawda P lub fałsz F
    1. W niedzielę należy uczestniczyć we mszy świętej to norma prawna -………
    2. W procesie cywilnym występują dwie strony : powód i pozwany   - ……….
    3. Za popełnienie czynu zabronionego odpowiada sprawca, który ukończył 19 lat                            

                                                                                                                           ………..

  1. Najważniejszym aktem prawnym w RP jest Konstytucja z 1952 r. -       ……….
  1. W oparciu o lekcje opracuj PORADNIK MŁODEGO OBYWATELA , który będzie zawierał wskazówki , jak uniknąć zagrożeń związanych z przestępczością.

( Projekt może być wykonany w zeszycie, na kartce A 4 jako plakat , afisz. Forma dowolna. Projekt oddasz na zajęciach szkolnych)