klasa III B 03.02.2022

WOS III B 03.02.2022

Przykłady łamanie praw człowieka na świecie

1.Informacja o łamaniu praw człowieka na świecie- przyczyny:

  1. ekonomiczne ,np. zatrudnianie dzieci i zmuszanie ich do pracy zawodowej,
  2. kulturowe, np. różne prawa męża i zony w małżeństwie,
  3. prawne, np. kara śmierci ,która obowiązuje w niektórych państwach,
  4. polityczne , np. rządy dyktatorskie , które stosują przemoc wobec obywateli

2       Działania podejmowane przez ludzi i organizacje pozarządowe broniące praw człowieka: :                a. apele do władz, które łamią prawa człowieka

                                     b. zbiórka darów

                                   c. wysyłanie listów w obronie konkretnych osób

3. Przejawy łamania praw człowieka:

a. nacjonalizm – bezkrytyczna miłość do własnego narodu

b rasizm – wrogość wobec ludzi o innym kolorze skóry niż biały,

c. ksenofobia- niechęć , wrogość do obcych

Prawa człowieka najczęściej łamane są tam, gdzie silniejsi mogą czuć się bezkarni w swoich działaniach wobec słabszych. Czynnikami dodatkowymi są ; przyzwolenie społeczne oraz mała wiedza obywateli o posiadanych uprawnieniach.

Ćwiczenia- prześlij do 17 lutego 2022

W tabeli podane są przykłady łamania praw człowiek. W miejsca wykropkowane wpisz -przyczynę.             Przyczyny: ekonomiczne, polityczne, prawne kulturowe

Przykład Przyczyny łamania praw człowieka
  …………………………………..
 

……………………………………..

 

…………………………………..

 

………………………………………….

Na następne zajęcia powtórzenie działu – prawa człowiek