klasa III D 31.01.2022

Wiedza o Społeczeństwie Kl III D 31.01.2022 poniedziałek

 

Temat- Pisanie pozwu – pisma sądowego w określonej sprawie

1.Należy uzupełnić podany niżej formularz.

2. Pamiętaj że pismo zwane pozwem piszemy tylko w sprawie cywilnej np.

- nasz pracodawca nie wypłaca nam systematycznie wynagrodzenia. pomimo naszych próśb i ponagleń ,

- inna sprawa to   alimenty, ich podwyższenie,

- żądanie odszkodowania.

3. Powodem w piśmie będziesz ty

Pozwany to osoba lub instytucja do której masz jakieś roszczenia , pretensje i pozostała już tylko droga sądowa by rozstrzygnąć spór

Sprawę cywilną wybierasz sobie jedną w zależności od zainteresowań .

Nazwisko jest twoje ,adres jest wymyślony.

   Zadanie - wypełnij formularz

Jeśli czegoś nie rozumiesz zapytaj mnie drogą e- mail.

   Wiedza o społeczeństwie kl III   D   03.02.2022 cawartek        

                                  

Temat – Organy ścigania

1.Prokuratura- organ ,który strzeże praworządności oraz nadzoruje ściganie przestępstw.

2.Policja - umundurowana oraz uzbrojona formacja służąca społeczeństwu powołana do zapewnienia bezpieczeństwa oraz utrzymania porządku.

3 Inne służby mundurowe , np. straż pożarna, straż miejska, straż graniczna.

 

 

Pozew proszę wypełnić i przesłać do 10 lutego!!!!

 

                                                                                                                                     Miejscowość, data

                                                                                                                                   ……………………………                                                                                                        

                                                                                                      Sąd Rejonowy

                                                                                                       w……………………………….

                                                                                                      Wydział Cywilny                                                                                                 Imię i nazwisko powoda

…………………………………………

Adres

…………………………………………….

1.Pozew ( pismo w sprawie) : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2Powód ( imię i nazwisko, adres ) …………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………

3.Pozwany ( imię i nazwisko, adres, przedsiębiorstwo, instytucja ):

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

4.Wartość przedmiotu sporu : …………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

5.Uzasadnienie:………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

     Załączniki                                                                                                                               Podpis