klasa III D 20.12.2021

Wiedza o społeczeństwie Kl III A

Temat- Władza sądownicza w Polsce

1.Charakterystyka władzy sądowniczej w RP:

a. władza sądownicza to – sądy i trybunały

b. struktura sądownictwa( patrz schemat niżej). Zwróć szczególną uwagę na sądy powszechne: rejonowe ,np. w Inowrocławiu

okręgowe ,np. w Bydgoszczy

apelacyjny ,np. Gdańsku.

 

 

c. niezależność władzy sądowniczej od władzy ustawodawczej i wykonawczej,

d. niezawisłość sędziów -kierują się tylko przestrzeganiem Konstytucji RP i ustaw,

e. dwuinstancyjność   sądownictwa – prawo odwołania się do sądu wyżej instancji.

F Krajowa Rada Sądownictwa - organ stojący na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów.

2. Trybunały

a .Trybunał Konstytucyjny- orzeka o zgodności ustaw i umów z Konstytucją RP,

b. Trybunał Stanu – decyduje o odpowiedzialności osób sprawujących ważne stanowiska w państwie za naruszenie konstytucji i ustaw ,np. prezydenta , premiera.

 

Zadanie odpowiedź ustna

Kto to są ławnicy ? Kto może zostać ławnikiem?