klasa I A, I B

Napisz krótki referat na temat: „Renesans - nowa epoka”. Prace prześlij na adres sekretariat@szkolarzemiosla.pl 
Wiadomość dla klas I a i I b
Pozdrawiam 
Hanna Drzazgowska