klasa I A

Temat: Państwo polsko - litewskie za panowania Kazimierza Jagiellończyka. (2h)

1. Opisz przyczyny i konsekwencje wojny 13 - letniej z zakonem.

2. Scharakteryzuj politykę dynastyczną Jagiellonów.