klasa II A, II B, II C

Temat: Geneza i wybuch I wojny światowej.

 

1. Przedstaw pośrednie i bezpośrednie przyczyny wybuchu I wojny światowej.

2. Wyjaśnij pojęcia: trójprzymierze, trójporozumienie. 

 

 

Temat: Charakter i przebieg I wojny światowej.

 

1. Scharakteryzuj przebieg walk na frontach I wojny światowej.

2. Opisz przyczyny i konsekwencje przystępienia USA do wojny. 

 

Odpowiedzi proszę kierować na adres: hanna.swiecicka@szkolarzemiosla.pl