klasa I A, I B

Temat: Polska za Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego.

 

1. Odbudowa Królestwa Polskiego przez Władysława Łokietka (opisz).

2. Polityka zagraniczna i wewnętrzna Kazimierza Wielkiego. 

 

Temat: Od unii polski-węgierskiej do unii polsko - litewskiej. (2h)

 

1. Wyjaśnij przyczyny zawarcia unii polsko - litewskiej.

2 Wymień korzyści jakie Polsce i Litwie przyniosło zawarcie unii.

 

Odpowiedzi proszę kierować na adres: hanna.swiecicka@szkolarzemiosla.pl