klasa III A, III B

Temat: Zróżnicowanie poziomu życia w Polsce (2h)

1. Wymień wady i zalety mieszkania na wsi i w mieście.

2. Wymień najważniejsze ośrodki kultury w pobliżu Twojego miejsca zamieszkania.

3. Opisz stan środowiska przyrodniczego, dostęp do infrastruktury komunalnej, dostęp do oświaty i ochrony zdrowia w Polsce. 

 

Odpowiedzi proszę kierować na adres:
 hanna.swiecicka@szkolarzemiosla.pl