Klasa II A, II B, II C

Temat: Procesy globalizacji.

1. Podaj przykłady świadczące o tym, że internet przyczynił się do procesów globalizacji.

2. Wymień 3 przykłady zauważalnych przez Ciebie procesów globalizacji.

 

Temat: Rozwój gospodarczy Polski.

1. Wymień 3 pozytywne skutki i 3 negatywne skutki transformacji społeczno-gospodarczej.

2. Wskaż możliwości zmniejszenia bezrobocia w województwach gdzie jest najwyższe.