klasa II A, II B, II C, 20.12.2021

Temat: Rola sektorów gospodarki w rozwoju cywilizacyjnym państw.

1. Wymień przyczyny spadki zatrudnienia w rolnictwie w państwach wysoko rozwiniętych.

2. Podaj przyczyny zmiany roli sektorów gospodarki w rozwoju cywilizacujnym Polski.

 Odpowiedzi proszę kierować na: hanna.swiecicka@szkolarzemiosla.pl