klasa I A

 
 
 
 
 

Edukacja dla bezpieczeństwa1.02.14.02.2022r.
Klasa: 1A

Temat:Pierwsza pomoc w przypadku udaru mózgu i zawału serca.

Zadanie:

Proszę przeczytać informacje oraz obejrzeć filmy, które znajdziecie w poniższych linkach, na
temat udarumózgu oraz zawału serca:

1.https://www.gov.pl/web/zdrowie/dobre-praktyki-postepowania-z-pacjentem-z-
podejrzeniem-udaru-mozgu

2.https://www.youtube.com/watch?v=uw1YB0W3QtU

3.https://www.youtube.com/watch?v=ft3-3yc52Mg

4.https://www.youtube.com/watch?v=w-9zBbPwYV0

Wymień objawy:

a)zawału serca,

b)udaru mózgu.

W jaki sposób należy udzielać pierwszej pomocy w przypadku:

a)zawału serca,

b)udaru mózgu.

Odpowiedzi proszęprzesyłać na adres e-mail:aneta.szymanska@szkolarzemiosla.pl

Zadanie jest obowiązkowe!

PROSZĘ O WPISYWANIE W TEMACIE E-MAILA SWOJEGO IMIENIA,NAZWISKA ORAZ
KLASY!!!